CNSH Nông nghiệp
CRISPR Nucleases được áp dụng trong chỉnh sửa hệ gen cây bắp
(Isaaa.org - 07/08/2018):

CRISPR-Cas9 và Cas12a (Cpf1) nucleases là haitrong nhiều công cụ có tiềm năng tốt nhất trong chỉnh sửa hệ gen cây trồng. Cácnhà khoa học của Iowa State University đã so sánh hoạt tính của hai enzyme này“nucleases” nhờ tìm đến điểm đích là gen glossy2 của cây bắp. Đứng đầu nhóm nghiên cứu làKeunsub Lee, đã đưa vào phân tử hướng dẫn “SpCas9guide RNA” (gRNA) và LbCas12aCRISPR RNA (crRNA) vào phôi mầm cây bắp cận giao thông quachuyển nạp gián tiếp bằng vi khuẩn Agrobacterium.Phân tích cho thấy 90-100% cây “Cas9edited T0” mang tất cả đột biến có chủ đích, 63-77% cây T0 nàylà đồng hợp tử hoặc “biallelic”. Trong khi, 0-60% cây “Cas12a-edited T0” có độtbiến chủ đích. Phân tích các đột biến không chủ đích đối với hai nucleases đượcxác định là 18 và 67 không chủ đích đối với SpCas9 và LbCas12a, theo thứ tự.Phân tích sâu hơn vị trí không chủ đích (offtarget sites) cho thấy không có những đột biến trong thế hệ câyT1. Như vậy hệ thống CRISPR-Cas9 được dùng trong nghiên cứu này hiệu quả rấtcao đặc biệ trong kỹ thuật chỉnh sửa gen trong hệ gen cây bắp. Mặt khác,CRISPR-Cas12a rất cần cho phương pháp chỉnh sửa hệ gen cây bắp. Xem PlantBiotechnology Journal.

 

 

 
Tin tức khác
Gen lặn xa44(t) kháng bệnh bạc lá lúa – gen mới phát hiện
CRISPR-CAS12A ứng dụng trên lúa
Phân tích tổng quát dựa trên hệ gen học của họ gen Rboh ở cây đậu tương [(Glycine max L. Merr.)]
Công nghệ gen trong tạo cây ngô chịu hạn và những triển vọng mới
Nghiên cứu hoạt tính sinh học và khả năng nuôi cấy In vitro của gai cây xương rồng (Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw)
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 23
Tổng số lượt truy cập: 690406
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn