CNSH Nông nghiệp
Hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 đối với Ralstonia eutropha
(Isaaa.org - 31/07/2018):

Ralstonia eutropha là một loài vi khuẩn quantrọng để giúp chúng ta nghiên cứu sự tổng hợp của polyhydroxyalkanoate(PHA) và sự cố định CO2, tạo ra một củng nòi (strain) vi khuẩn có tiềm năngphục vụ công nghiệp sản xuất PHA và sự chuyển hóa thành CO2. Tuy nhiên, những phương pháphiện nay của “genome editing” đốivới vi khuẩn không có hiệu quả. Do đó, sự phát triển phương pháp hiệu quả hơnđối với hệ gen con R. eutropha vô cùng cần thiết. Nhóm nghiêncứu của Bin Xiong thuộc University of Chinese Academy of Sciences, đã pháttriển thành công một phương pháp chỉnh sửa hệ gen vi khuẩn R. eutropha sửdụng hệ thống CRISPR-Cas9 trêncơ sở mở lỗ bằng xung điện (electroporation). Sử dụng pp mới này, năm gencủa R.eutropha đã được chỉnh sửa thành công thông qua tái tổ hợpđồng dạng, với mức độ hiệu quả là 78,3 đến 100%. Nhóm nghiên cứu còn tìm rafructose có thể làm suy giảm sự thể hiện của promoter “arabinose-induciblepBAD”, mà promoter ấy được sử dụng để tối ưu hóa sự thể hiện của cas9. Hệ thốngCRISPR-Cpf1 và cơ chế kết nối ở đầu mang tính chất không đồng dạng(non-homologous end joining) cũng được nghiên cứu và phân tích, nhưng thất bạikhông cho kết quả tốt về những chủng nòi vi khuẩn mong muốn. Đây là phương phápchỉnh sửa gen đầu tiên trên hệ gen vi khuẩn R. eutropha sửdụng xung điện trong chuyển nạp kết quả đột biến qua hệ thống CRISPR-Cas9. Điềunày sẽ cho phép chúng ta nghiên cứu được nhiều hơn việc ứng dụng vi khuẩn R. eutropha trongsản xuất PHA và chuyển hóa thành CO2. Xem Biotechnology forBiofuels.

 

 
Tin tức khác
Protein “non-TAL effectors” của vi khuẩn Xoo ức chế phản ứng tự vệ của cây lúa
Gen Osa-miR398b và tính kháng bệnh đạo ôn cây lúa
LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG
Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish
Định tính những đột biến CRISPR xác định đích đến các gen quy định sự thoài hóa pectin trong quả cà chua chín
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 127
Tổng số lượt truy cập: 754254
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn