CNSH Nông nghiệp
Gen ứng cử viên mới của cà chua điều khiển tính kháng bệnh
(Isaaa.org - 31/07/2018):

Cà chua (Solanumlycopersicum) bị đe dọa thường xuyên bởi khá nhiều bệnh hại chínhcó mặt khắp thế giới. Các qui trình canh tác quản lý bệnh hại gặp rất nhiều khókhăn. Các nhà khoa học của Đại Học Florida, đứng đầu là Juliana Pereira, đãtiến hành nghiên cứu nhằm cải tiến tính kháng bệnh hại chính trên cà chua thôngqua sự thể hiện các gen mã hóa “Elongator subunit” trong cây Arabidopsis thaliana,đó là gen AtELP3 và AtELP4.Sự thể hiện mạnh mẽ của gen AtELP3 và AtELP4 đã tăngcường tính kháng rất có ý nghĩa đối với bệnh héo vi khuẩn cà chua do Pseudomonassyringae pv. tomato màkhông có ảnh hưởng phụ ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển. Thật thú vị,những cây transgenic chỉ thể hiện tính kháng vi khuẩn Pst khi ngườita chủng vi khuẩn vào bằng cách phun sương trên lá, nhưng không xuyên thấm vàoapoplast của lá (apoplast làkhông gian bên ngoài của màng plasma, trong đó vật chất có thể tự do khuếchtán). Kết quả phân tích sâu hơn cho thấy: có một nhóm gen với chức năng tự vệbị kích thích cực kỳ mạnh mẽ sau khi vi khuẩn xâm nhiễm vào cây cà chua chuyểngen AtELP4 sovới cây đối chứng. Điều ấy cho thấy tính kháng đã được tăng cường trong câytransgenic, để thực hiện chức năng bảo vệ cây. Hơn nữa, hệ gen cây cà chua cóchứa những gen có bản sao chép đơn (single-copy genes) mã hóa tất cả proteinthuộc họ “six Elongator subunits” (SlELPs), màchúng chia sẻ tính chất tương đồng với các gen AtELP. Gen SlELP3 và SlELP4 còn cóthể bổ sung giúp các gen Atelp3 và Atelp4 trongcây Arabidopsis, ở trạng thái “knock-out mutants”, theo thứ tự. Như vậy, gen AtELP và SlELP có chứcnăng giống nhau. Đây là những gen ứng cử viên trong công nghệ di truyềnnhằm cải tiến tính kháng bệnh hại chính trên cây cà chua. Xem Frontiers in PlantScience.

 

 
Tin tức khác
Protein “non-TAL effectors” của vi khuẩn Xoo ức chế phản ứng tự vệ của cây lúa
Gen Osa-miR398b và tính kháng bệnh đạo ôn cây lúa
LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG
Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish
Định tính những đột biến CRISPR xác định đích đến các gen quy định sự thoài hóa pectin trong quả cà chua chín
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 127
Tổng số lượt truy cập: 754256
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn