Tin trong nước
Nghiên cứu khả năng ức chế 5 dòng tế bào ung thư ở người của cao dịch chiết rễ chùm ngây trong điều kiện in vitro
(khoahocvacongnghevietnam.com.vn - 31/07/2018):

Nghiên cứu này đượctiến hành với mục đích đánh giá hiệu quả tách thu cao dịch chiết rễ chùm ngâycủa 7 loại dung môi khác nhau, đồng thời đánh giá hiệu quả ức chế 5 dòng tế bàoung thư ở người (ung thư vú - MCF7, gan - HepG2, phổi - SK-LU-1, máu - Jurkatvà da - SK-Mel-2) của cao dịch chiết rễ chùm ngây trong điều kiện in vitro. Kếtquả cho thấy, hiệu quả tách chiết của 7 loại dung môi là khác nhau, trong đó sửdụng dung môi ethanol 96% cho hiệu quả tách chiết cao nhất (đạt 19,66%). Ngoàira, cao dịch chiết rễ chùm ngây được tách chiết bằng dung môi ethanol 96% cũngcho hiệu quả ức chế 5 dòng tế bào ung thư ở người cao hơn hẳn so với cao dịchchiết rễ chùm ngây được tách chiết bằng nước cất. Ở nồng độ 500 µg/ml, cao dịchchiết rễ chùm ngây được tách chiết bằng dung môi ethanol 96% có khả năng ức chếvà diệt được 96,38% tế bào ung thư máu,

86,39% tế bào ung thưvú, 74,28% tế bào ung thư da, 73,89% tế bào ung thư phổi và 66,22% tế bào ungthư gan.

 

 

 
Tin tức khác
NGHIÊN CỨU THỦY PHÂN PROTEIN TỪ PHỤ PHẨM CÁ LÓC BẰNG ENZYME ALCALASE
SÀNG LỌC GIEN KHÁNG MẶN TRÊN 100 GIỐNG LÚA DÙNG LÀM NGUỒN VẬT LIỆU LAI
TÁCH DÒNG VÀ THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GIEN ATHSP101 PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG CHỊU NÓNG Ở VIỆT NAM
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ DÒNG TRÀ HOA VÀNG TAM ĐẢO (Camellia tamdaoensis Ninh et Hakoda) BẰNG KỸ THUẬT RAPD
Gen OsRACK1A của cây lúa điều tiết tính chống chịu mặn
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 89
Tổng số lượt truy cập: 590432
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn