CNSH Nông nghiệp
Gen của đậu nành điều khiển tính kháng stress do mức độ kiềm rất cao
(Isaaa.org - 24/07/2018):

Sucrose non-fermenting related protein kinases (SnRKs) có vai tròquan trọng trong tăng trưởng và phát triển của thực vật, đồng thời có chức năngtrong biến dưỡngvà kháng với stress do ngoại cảnh gây ra. Hệ gen cây đậu nànhcó bốn gen SnRK1,trong đó, gen GmSnRK1.1 và GmSnRK1.2 cótính chất “predominant” và có trong nhiều phản ứng với stress. Muốn nghiên cứuchức năng của các gen như vậy trong phản ứng với ABA và alkaline stress (mức độkiềm cao), nhóm các nhà khoa học thuộc Northeast Agricultural University, TrungQuốc, đã sử dụng hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9để knock-out cả hai gen GmSnRK1.1 và GmSnRK1.2. Phântích hệ gen cây đậu nành đã được chỉnh sửa rồi cho thấy: cả hai gen này đượcknockout thành công 48,6% trên rễ lông tơ (hairy roots). Nhpo1m nghiên cứu đứngđầu là Hui Qing Li, còn sáng tạo ra cây có nhiều rễ lông (hairy roots) thể hiệnmạnh mẽ gen GmSnRK1. Cây nguyênthủy, dòng đậu nành knockout, và dòng thể hiện mạnh mẽ gen đích đều được xử lýtrong nghiệm thức “abscissic acid” trong vòng 15 ngày. Kết quả của câynguyên thủy và cây thể hiện mạnh mẽ GmSnRK1 trongrễ đã ức chế đáng kể so sánh với các rễ bị “double-knockout”. Rễ thề hiện mạnhmẽ còn cho thấy chiều dài ngắn hớn và khối lượng rễ tương ít hơn. Tuy nhiên,sau khi trắc nghiệm như vậy, với sodium bicarbonate trong 15 ngày, tăng trưởngcủa rễ “double-knockout” bị ức chế đáng kể so với cây nguyên thủy và rễ cây thểhiện mạnh mẽ gen GmSnRK1.Như vậy knockout gen GmSnRK1.1 và GmSnRK1.2 khôngnhững làm cải tiến sự nhạy cảm của rễ lông tơ đối với ABA, mà còn làm thấp[ đitính kháng với alkaline stress. Xem EuropePMC.

 

Isaaa.org

 

 
Tin tức khác
Protein “non-TAL effectors” của vi khuẩn Xoo ức chế phản ứng tự vệ của cây lúa
Gen Osa-miR398b và tính kháng bệnh đạo ôn cây lúa
LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG
Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish
Định tính những đột biến CRISPR xác định đích đến các gen quy định sự thoài hóa pectin trong quả cà chua chín
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 153
Tổng số lượt truy cập: 754229
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn