CNSH Nông nghiệp
Gen đồng dạng MS45 là thành phần chủ chốt của bất dục đực trong cây lúa mì
(Isaaa.org - 09/07/2018):

Định tính và thao tác gen qui định bất dục đực của cây lúa mì,loại hình làm bánh mì lục bội thể là những hiểu biết vô cùng cần thiết và quantrọng. Ngần ây , giúp người ta hiểu được sự phát triển hạt phấn và nguồn bấtdục đục của gen định vị trong nhân NGMS (nuclear genetic male sterility). Genbất dục đực của bắp Male sterile 45 (Ms45) đãđược người ta biết nhiều trong sự thụ tính của bắp. Muốn nghiên cứu vai trò củagen Ms45 này trong cây lúa mì, nhóm nghiên cứu củaManjit Singh thuộc DuPont Pioneer đã tiến hành đột biến  các gen đồngdạng (homeologs) A, B và D của Ms45 thông qua hệ thống chỉnhsửa gen CRISPR-Cas9. Rất nhiều dòng có những phối hợpkhác nhau về đột biến, bao gồm các dòng đột biến ở cả ba “homeologs”. Phân tíchcho thấy*-           tấtcả ba “Ms45 homeologs” đều góp phần vào sự kiện “đực hữu thụ”và các dòng đột biến “triple” như vậy cần để phát triển những hạt phấn bấtthường (abort pollen) để có được sự kiện bất dục đực. Ngoài ra, một sao chépgen nguyên thủy Ms45 có thể phục hồi phấn hoa (restorefertility) đối với những dòng lúa mì đột biết bất dục đực. Kết quả minh chứng rằnggen MS45 có chức năng trong bất dục đực của lúa mì. Gen Ms45 có khả năng đượcsử dụng trong công nghệ hạt giống như SPT (Seed Production Technology) để tạora hạt lai F1. Xem Plant Molecular Biology.

 
Tin tức khác
Protein “non-TAL effectors” của vi khuẩn Xoo ức chế phản ứng tự vệ của cây lúa
Gen Osa-miR398b và tính kháng bệnh đạo ôn cây lúa
LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG
Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish
Định tính những đột biến CRISPR xác định đích đến các gen quy định sự thoài hóa pectin trong quả cà chua chín
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 127
Tổng số lượt truy cập: 754251
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn