CNSH Nông nghiệp
Ứng dụng hệ thống CRISPR-CAS9 chỉnh sửa hệ gen cây gừng (China’s medical yam)
(Isaaa.org - 09/07/2018):

Gừng Dioscorea zingiberensis, là một loại thuộc họkhoai mở (yam) của Trung Quốc. Nó là cây dược liệu quan trọng sản sinh ra diosgenin,nguồn vật liệu giàu steroidal hormones. Cho đến nay, chưa có nộidung chỉnh sửa hệ gen được thực hiện trên cây D. zingiberensisHệ thống CRISPR-Cas9 chứng tỏ là một côngcụ hiệu quả trong cải biện hệ gen đối với nhiều loài cây trồng. Nhóm nghiên cứuShan Feng thuộc Đại Học Vũ Hán, Trung Quốc đã thực hiện công trình nghiên cứuáp dụng hệ thống CRISPR-Cas9 trên hệ gen cây D. zingiberensis. Họ đã thiết kế mộtphân tử “guide RNA” đối với đích đến là gen farnesyl pyrophosphatesynthase gene (Dzfps), gen này có trong hoạt động sinh tổnghợp các chất biến dưỡng thứ cấp (secondary metabolites). Tần suất cao những câyđột biến được quan sát trong thế hệ T0. Trong những cây được biến nạp, có 9 câyđột biến biểu hiện đột biến có chủ đích ở vị trí chính xác cần cải biên. Mức độcác phân tử Dzfps, giảm đáng kể, dẫn đến kết quả làm giảm hàmlượng squalene trong cây đột biến so với cây nguyên thủy. Như vậy hệ thốngCRISPR-Cas9 có thể là cách tiếp cận rất hiệu quả trong cải biên hệ gencây D. zingiberensis. Xem chi tiết bài viết trong tạpchí Plant Cell, Tissue and Organ Culture.

 

 
Tin tức khác
Protein “non-TAL effectors” của vi khuẩn Xoo ức chế phản ứng tự vệ của cây lúa
Gen Osa-miR398b và tính kháng bệnh đạo ôn cây lúa
LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG
Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish
Định tính những đột biến CRISPR xác định đích đến các gen quy định sự thoài hóa pectin trong quả cà chua chín
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 126
Tổng số lượt truy cập: 754253
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn