CNSH Nông nghiệp
OSIPMS1 có vai trò quan trọng trong tính trạng cường lực hạt giống của cây lúa
(Isaaa.org - 09/07/2018):

Cường lực hạt giống (seed vigor) là tính trạng nông học quan trọngtrong kỹ thuật gieo sạ thẳng. Isopropylmalate synthase (IPMS) là enzyme đóngvai trò xúc tác có trong chu trình sinh tổng hợp leucine (Leu), nhưng ảnh hưởngcủa nó trên cường lực hạt giống vẫn còn chưa rõ ràng. Nhóm nghiên cứu củaYongqi He đã tiến hành nghiên cứu vai trò của gen OsIPMS1 và OsIPMS2 trongcường lực hạt giống lúa.

Cả hai gen OsIPMS1 và OsIPMS2 đượcngười ta cho rằng điều khiển enzyme xúc tác sinh tổng hợp Leu và chu trìnhngược Leu (Leu feedback) ức chế hoạt tính của IPMS. Làm xáo trộn OsIPMS1 sẽdẫn đến kết quả xấu là cường lực hạt giống sẽ yếu đi trong những điều kiện khácnhau, mà những điều kiện ấy có thể liên quan đến hoạt động khử các amino acidskhi hạt thóc nẩy mầm. Mười một amino acids có liên quan đến chống chịu stress,sinh tổng hợp GA và chu trình tricarboxylic acid cũng giảm đi đáng kể trong câylúa đột biến gen osipms1 so với cây nguyên thủy (wild types)khi hạt thóc nẩy mầm. Kết quả phân tích cho thấy có tất cả 1.209 gen biểu hiệnrất khác nhau được thay đổi trong dòng đột biến osipms1 so vớidòng nguyên thủy khi lúa bắt đầu nẩy mầm. Hầu hết các gen ấy có trong phản ứngphân giải (glycolysis), tiến trình hình thành protein  và cơ chế biếndưỡng mannose. Phân tích sâu vai trò của OsIPMS1 trong cườnglực hạt giống có trong phản ứng phân giải tinh bột (starch hydrolysis), hoạtđộng glycolytic và năng lượng ở các mức độ khác nhau khi hạt thóc nẩy mầm. Nhưvậy, nghiên cứu đã chỉ rõ vai trò của gen OsIPMS1 trong cườnglực hạt giống lúa, xem Plant Biotechnology Journal.

 
Tin tức khác
Phương pháp xác định tế bào trần để cải tiến di truyền cây dứa
Chỉnh sửa hệ gen không cần Plasmid cây bắp cải
CAS12A & CPF1 tăng cường chỉnh sửa hệ gen cây lúa
Lúa biến đổi gen tích hợp protein CRY1AB/VIP3A kháng sâu hại
Khai thác enzyme mới và làm giả như thật trong hệ thống CRISPR
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 135
Tổng số lượt truy cập: 666027
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn