CNSH Nông nghiệp
Gen HTT2 của Arabidopsis cải tiến tính chống chịu nóng cải bắp ở giai đoạn trổ bông
(Isaaa.org - 09/07/2018):

Trong cây Arabidopsis, gen HEAT-INDUCED TAS1 TARGET2 (HTT2)đã được phân lập như một gen quan trọng điều khiển tính chống chịu nóng(thermotolerance gene). Gen này được xử lý làm câm genbởi  ta-siR255, một dạng của siRNA. Chínhta-siR255 siRNA không hề có mặt trong giai đoạn trổ bông của cải bắp (tên tiếngAnh là Chinese cabbage, tên khoa học là Brassica rapa ssp. pekinensis).Nhóm nghiên cứu của Jianxia Jiang thuộc Chinese Academy of Sciences trước đó đãcố gắng thể hiện mạnh mẽ gen BrpHTT2 trong cây cải bắp vàogiai đoạn trổ bông, nhưng họ đã thất bại vì hiện tượng đồng ức chế(cosuppression). Họ đã thực hiện nghiên cứu khác nhằm mục đích cho thể hiệnmạnh gen ngoại sinh HTT2 của cây Arabidopsis vàogiai đoạn trổ bông của bắp cải để cải thiện tính chống chịu nóng. Sau khichuyển nạp gen HHT2 của cây Arabidopsis, HTT2 biểuhiện trong giai đoạn trổ bông của cây cải bắp, họ tiến hành đánh giá những câychuyển nạp gen ấy trong nghiệm thức có nhiệt độ nóng 38°C và điều kiện tạo ra“heat-shock” ở 46°C. Tỷ lệ sống sót của cây chuyển nạp gen ở giai đoạn cây contăng so với cây nguyên thủy dưới điều kiện bị sốc nhiệt (heat shock). Chiều dàitrục mang lá mầm (hypocotyl) của cây cải non được chuyển nạp gen cũng tăngtrong điều kiện nhiệt độ cao và heat shock. Ngiều gen yếu tố đối với“heat-shock” cũng được tìm thấy, chúng điều tiết theo kiểu “up” trong cây biến nạpdưới điều kiện nhiệt độ cao và heat shock. Ở ngoài đồng, cây transgenic có màuxanh lục đẹp hơn và hình thành lá cuộn bắp cải sớm hơn cây nguyên thủy. XemBMC Plant Biology.

 

 
Tin tức khác
Xác định gen điều khiển độ chua của cây có múi
CRISPR-CAS9 SYSTEM USED TO DEVELOP FIRST-EVER PLANTAIN RESISTANT TO BANANA STREAK VIRUS
Chỉnh sửa gen qua hệ thống CRISPR-CAS9 nêu bật vai trò của SUMO protease giúp cây lúa chống chịu mặn
Sự thể hiện mạnh mẽ gen biến đổi trong cây bắp làm tăng cường tính chống chịu hạn và mặn cho cây thuốc lá
Những loci và gen ứng cử viên kháng bệnh chết cây con do Fusarium graminearum trong hệ gen cây đậu nành
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 123
Tổng số lượt truy cập: 810739
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn