Tin quốc tế
Australia nghiên cứu sản xuất bông nhiều màu sắc để bảo vệ môi trường
(vaas.org.vn - 07/08/2020): Các nhà khoa học Australia đang thực hiện một nghiên cứu sinh học mang tính đột phá để tạo ra những cây bông vải có nhiều màu sắc. Thành công của công trình này hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp dệt may và loại bỏ nhu cầu sử dụng các loại thuốc nhuộm hóa học có hại với môi trường....
Xem tiếp

Di truyền lúa chống chịu lạnh nhờ qLTG3-1
(ncbi.nlm.nih.gov - 07/08/2020):

Lúa (Oryza sativa L.) rất nhạy cảm với nhiệt độ lạnh, đặc biệt lúa canh tác theo kỹ thuật gieo sạ thẳng, khi nước nước ruộng và đất ruộng còn rất lạnh làm ảnh hưởng đến ty63 lệ hạt nẩy mầm (LTG: low-temperature germinability). Trước đây, những QTLs, qLTG1 và qLTG3, kiểm soát tính trạng LTG, đã được lập bản đồ di truyền trong khai thác quần thể con lai BC4F8 của tổ hợp lai giữa giống Hàn Quốc Hwaseong với lúa hoang O. rufipogon (IRGC 105491)....

Xem tiếp

Sinh trưởng chậm đóng vai trò quan trọng cho cảm biến lạnh ở thực vật
(iasvn.org - 07/08/2020): Sử dụng một màn di truyền và xem xét di truyền thực vật cho thấy một tính trạng đặc biệt - một phản ứng rối loạn. Những cây này có mức protein VIN3 cao khi ở điều kiện nhiệt độ ấm. Protein này làm tăng sự điều chỉnh trong điều kiện nhiệt độ lạnh và tương tác với hệ thống bộ nhớ ngoại bì phân tử cho phép thực vật nhớ thời kỳ nhiệt độ lạnh....
Xem tiếp

Đột biến định hướng tại chỗ trên lúa mì thông qua cảm ứng đơn bội bởi ngô
(iasvn.org - 07/08/2020): Một nghiên cứu mới được công bố gần đây trên Tạp chí Công nghệ Sinh học Thực vật chứng minh làm thế nào có thể đạt được đột biến định hướng tại chỗ trong hầu như bất kỳ tế bào mầm lúa mì nào bằng cách thụ phấn giữa lúa mì với ngô chuyển gen cas9/guide-RNA (gRNA)....
Xem tiếp

Các nhà khoa học sử dụng CRISPR-Cas9 để chỉnh sửa một nucleotide ở lúa gạo
(isaaa.org/ - 07/08/2020): Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Pennsylvania đã sử dụng CRISPR-Cas9 để thực hiện chỉnh sửa một nucleotide trong lúa gạo mà không gây ra sự phá vỡ chuỗi kép. Kết quả được công bố trên tạp chí aBiotech. Kubuddin Molla và các đồng nghiệp đã chỉnh sửa vị trí gốc adenine sử dụng công cụ CRISPR-Cas9 (ABEs) để tạo ra các đột biến điểm chính xác trong hai gen lúa, OsWSL5 và OsZEBRA3, đóng vai trò trong phát triển lục lạp lúa...
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 35
Tổng số lượt truy cập: 1933253
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn