CNSH Lâm nghiệp
Bứt phá rừng trồng keo lai nuôi cấy mô
(nongnghiep.vn - 13/08/2021): Nhằm đáp ứng nhu cầu gỗ nguyên liệu tăng nhanh, phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ năm 2010 đến nay, nhiều công ty lâm nghiệp ở Tuyên Quang đã bắt đầu sử dụng cây giống keo từ phương pháp nuôi cấy mô để đưa vào trồng rừng sản xuất....
Xem tiếp

Các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng trở thành mô hình để giải trình tự bộ gen
(Isaaa.org - 22/04/2021): Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Queensland đã sử dụng 100 cây còn lại của Buburin Nut (Macadamia jansenii) làm mô hình hoàn hảo để giải trình tự và tập hợp tất cả các bộ gen thực vật trong tương lai để tìm hiểu cách các loài thực vật quý hiếm có thể sống sót sau khi tuyệt chủng và nút cổ chai di truyền có liên quan....
Xem tiếp

Chuyển gen tăng chiều dài sợi gỗ (EcHB1) vào cây thuốc lá và đánh giá biểu hiện gen
(b.vjst.vn - 12/08/2020): Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng cây thuốc lá như là cây mô hình để phục vụ các nghiên cứu cho chuyển gen tăng chiều dài sợi gỗ và làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyển gen vào các loài cây trồng rừng quan trọng như bạch đàn và keo....
Xem tiếp

Giải trình tự hệ gen cây óc chó
(plantsciences.ucdavis.edu - 08/05/2019):

Một nghiên cứu mới đứng đầu là các nhà khoa học của “University of California, Davis” (UC Davis), và “USDA's Agricultural Research Service” (ARS)....

Xem tiếp

Brassinosteroids điều tiết sự hình thánh vách tế bào thứ cấp trong cây poplar
(Isaaa.org - 02/04/2018):

Brassinosteroids (BRs) có vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển của thực vật. Tuy nhiên, người ta biết rất ít về ảnh hưởng của BRs đối với sinh tổng hợp thức cấp vách tế bào của cây lấy gỗ. ...

Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 42
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn