CNSH Lâm nghiệp
Chuyển gen tăng chiều dài sợi gỗ (EcHB1) vào cây thuốc lá và đánh giá biểu hiện gen
(b.vjst.vn - 12/08/2020): Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng cây thuốc lá như là cây mô hình để phục vụ các nghiên cứu cho chuyển gen tăng chiều dài sợi gỗ và làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyển gen vào các loài cây trồng rừng quan trọng như bạch đàn và keo....
Xem tiếp

Giải trình tự hệ gen cây óc chó
(plantsciences.ucdavis.edu - 08/05/2019):

Một nghiên cứu mới đứng đầu là các nhà khoa học của “University of California, Davis” (UC Davis), và “USDA's Agricultural Research Service” (ARS)....

Xem tiếp

Brassinosteroids điều tiết sự hình thánh vách tế bào thứ cấp trong cây poplar
(Isaaa.org - 02/04/2018):

Brassinosteroids (BRs) có vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển của thực vật. Tuy nhiên, người ta biết rất ít về ảnh hưởng của BRs đối với sinh tổng hợp thức cấp vách tế bào của cây lấy gỗ. ...

Xem tiếp

Receptor trong hệ miễn dịch cây cà chua “Ve1” liên quan đến tính kháng bệnh “Verticillium” lệ thuộc vào Ave1 trong cây thuốc lá và bông vải
(Isaaa.org - 25/11/2018): Bệnh cháy khô lá do Verticillium là bệnh có tác nhân từ đất bởi vi nấmVerticillium gây ra, đây là bệnh nặng, có phổ ký chủ rộng và rất khó phòng chống. Trong cà chua, tính kháng chuyên biệt nòi đối với bệnh “Verticillium wilt” được điều khiển bởi “receptor Ve1” định vị ở màng ngoài tế bào thông qua việc ghi nhận của “effector protein” có tên là Ave1, protein này được tiết ra bởi các chủng nòi “race 1” của nấm Verticillium....
Xem tiếp

Xác định phân tử “regulator” của sinh tổng hợp phenylalanine trong cây Thông
(Isaaa.org - 25/11/2018):

Sự điều hòa chất biến dưỡng “phenylalanine” rất quan trọng, đặc biệt là cây thông, loài thực vật đa niên, sử dụng một nguồn rất lớn carbon trong gỗ thông. Theo nghiên cứu này, María Belén Pascual và ctv. thuộc Universitario de Teatinos, Tây Ban Nha  đã nghiên cứu loài thông “maritime pine”, tên khao học là Pinus pinaster, họ tập trung vào yếu tố phiên mã PpNAC1...

Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 24
Tổng số lượt truy cập: 1974056
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn