CNSH Nông nghiệp
Phản ứng với thiếu sắt của cây Arabidopsis và vai trò của URI
(pnas.org/ - 08/01/2020): Có hơn hai tỷ người đang mắc hội chứng thiếu sắt, do phụ thuộc chủ yếu nguồn thức ăn từ thực vật, chúng không quá giàu chất sắt trong lĩnh vực dinh dưỡng. Mặc dù người ta có nhiều thành tựu trong việc theo dõi ion sắt chuyển vị như thế nào trong cây, nhưng các tác giả của công trinh khoa học này vẫn chưa hiểu hoàn toàn: làm thế nào cây nhận biết hết sự nhạy cảm và phản ứng ra sao đối với sắt....
Xem tiếp

Gen kháng bệnh đạo ôn trong tập đoạn giống lúa bản địa Ấn Độ
(ias.ac.in - 08/01/2020): Bệnh đạo ôn lúa do nấm Magnaporthe oryzae gây ra, là một trong những đới tượng gây hại làm thất thoát năng suất lúa lớn nhất. Bước đầu tiên trong lai tạo giống lúa kháng bệnh là phải xác định được nguồn vật liệu cho gen kháng ổn định, “catalogue” bản chất các gen kháng ấy trong các nguồn giống lúa khác nhau. ...
Xem tiếp

Cải tiến khối lượng hạt mễ cốc bằng kỹ thuật NAM (nested association mapping)
(link.springer.com/ - 05/11/2019):

Những QTLs (quantitative trait loci) điều khiển tính trạng hình thái của hạt đã được phân lập thông qua bản đồ phối hợp lồng ghép NAM (nested association mapping) và đã được minh chứng trong tập đoàn giống lúa mì trong tự nhiên, với phân tích “haplotype”. Khối lượng hạt, một trong ba hợp phần cấu thành năng suất cây trồng, được xác định bởi nhiều tính trạng có tính chất hình thái học của hạt...

Xem tiếp

QTL điều khiển tính kháng bệnh than trên hạt lúa mì
(link.springer.com/ - 05/11/2019):

Giống lúa mì mùa xuân Lilian thích nghi rộng với môi trường canh tác. Có hai QTL được phân lập trong giống Lillian (Triticum aestivum L.) định vị trên nhiễm sắc thể 5A và 7A. Chúng có thể được khai thác như gen đích trong chiến lược chọn giống bằng chỉ thị phân tử, cải tiến tính kháng bệnh than của lúa mì cao sản. ...

Xem tiếp

Gen GmCAMTA12 tăng cường tính chống chịu khô hạn của đậu nành và Arabidopsis
(mdpi.com - 05/11/2019):

Mười lăm protein TF (transcription factors) trong họ protein CAMTA (calmodulin binding transcription activator) của cây đậu nành được ghi nhận có sự điều tiết khác nhau đối với nhiều stress khác nhau. Tuy nhiên, chức năng của chúng vẫn chưa được biết rõ ràng. Muốn xác định vai trò của chúng đối với những stress khác nhau ấy, nhóm tác giả của công trình khoa học này đã tiến hành lần đầu tiên phân tích họ gen GmCAMTA  in silico...

Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 81
Tổng số lượt truy cập: 1559794
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn