CNSH Nông nghiệp
Định tính những đột biến CRISPR xác định đích đến các gen quy định sự thoài hóa pectin trong quả cà chua chín
(Isaaa.org - 14/01/2019): Thời gian bảo quản là một trong những tính trạng quan trọng về phẩm chất trái cà chua, liên quan đến việc cải biên những đặc tính quan trong của lớp cutin võ và mô phỏng lại các vách tế bào của trái cà chua. Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng có một nhóm quy tụ các enzyme có chức năng phân giải pectin có trong thành tế bào trái cà chua đã được mô phỏng lại (cell wall remodelling), mà sự mô phỏng lại ấy chỉ từ một gen duy nhất....
Xem tiếp

Chỉnh sửa gen bằng CRISPR-CAS9 để cải biên hình thái học của giống lúa mì
(Isaaa.org - 14/01/2019): Chỉnh sửa hệ gen (genome editing) bằng hệ thống CRISPR-Cas9 có khả năng thúc đẩy nhanh chóng việc cải tiến giống lúa mì bằng cách làm rõ cơ sở phân tử của những tính trạng nông học và có khả năng cải biên việc điều khiển gen của những tính trạng mong muốn ấy. CRISPR-Cas9 dựa trên cơ sở phân tử gRNA tổng hợp (guide-RNA) trực tiếp trên enzyme “Cas9 nuclease” để tìm chính xác vùng đích trong hệ gen và sáng tạo ra DSB (double strand breaks). ...
Xem tiếp

Sự suy giảm tính chất thích nghi với khí hậu của giống lúa mì châu Âu
(pnas.org - 05/01/2019):

An ninh lương thực dưới điều kiện biến đổi khí hậu tùy thuộc vào khả năng cải thiện năng suất của những loài cây trồng chính trên thế giới. Người ta ghi nhận có sự suy giảm tính chất thích nghi với biến đổi khí hậu của giống lúa mì châu Âu tại phần lớn các quốc gia châu Âu trong khoảng 5-15 năm gần đây, điều này tùy thuộc vào từng nước khác nhau....

Xem tiếp

Phân tích transcriptome và xác định chức năng của gen xa13 và Pi-ta của lúa hoang Oryza granulata
(ncbi.nlm.nih.gov - 02/01/2019):

Oryza granulata Nees & Arn. ex Watt, là loài đa niên thuộc genome GG, bảo tồn được nhiều gen quý hiếm phục vụ cho cải tiến giống lúa trồng (Oryza sativa L.). Hiện nay, không có nguồn vật liệu di truyền nào sẵn sàng cho nghiên cứu. Nhóm tác giả bài viết này đã ghi nhận 91.562 phân tử transcripts có chất lượng tốt de novo....

Xem tiếp

Chỉnh sửa hệ gen trong cải tiến giống cây trồng - Ứng dụng nhân dòng vô tính cây khoai tây (Solanum tuberosum L.)
(ncbi.nlm.nih.gov - 02/01/2019):

Chỉnh sửa hệ gen đã và đang là ngành sinh học mang tính chất cách mạng. Bộ Nông Nghiệp Mỹ đã tiến hành soạn thảo các văn kiện pháp luật để phát triển giống cây trồng có “transgene-free” thông qua công nghệ “genome-editing” nhằm mở ra con đường mới để cải tiến giống cây trồng, đặc biệt loài cây có thể nhân giống vô tính dị hợp tử, đa bội thể; ví dụ như cây khoai tây Solanum tuberosum Group Tuberosum L....

Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 68
Tổng số lượt truy cập: 709771
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn