CNSH Nông nghiệp
Chỉnh sửa gen cây cà chua bằng công nghệ Target-AID
(nature.com - 14/01/2021): Sử dụng hệ thống chỉnh sửa gen Target-AID (Target activation-induced cytidine deaminase) với CRISPR-Cas 9 dung hợp được men AID (activation-induced cytidine deaminase) cho kết quả bổ sung cytidine với một thymine. Theo kết quả thí nghiệm trước đây, người ta tập trung vào một gen đích, gen đơn, hệ thống ấy được báo cáo chạy thông suốt với nhiều loài cây trồng phổ biến, trong đó có cây cà chua (Solanum lycopersicum L.)....
Xem tiếp

Di truyền tính chống chịu ngập của đậu nành
(link.springer.com - 14/01/2021): Stress ngập làm suy giảm năng suất rất lớn trên toàn thế giới. Phát triển giống đậu nành chống chịu ngập làm giải pháp hiệu quả làm giảm ảnh hưởng tiêu cực của stress ngập. THông tin về phân tử đối với biểu hiện gen đích của giống chống chịu và giống nhiễm  trong điều kiện bị stress ngập có thể giúp chúng ta cải tiến được giống đậuu nành chịu ngập....
Xem tiếp

Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn trên lá và cổ bông
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 14/01/2021): Theo kết quả nghiên cứu này, việc đánh giá kiểu hình về phản ứng đối với bệnh đạo ôn cây lúa được thực hiện tại huyện Ponnampet và Mandya, bang Karnataka, Ấn Độ, cho thấy các giống lúa IR64, Jaya, KMP153, IR30864, Mandya Sona-1, Mandya Sona-2, KCP-1, Dodda Byra, và Malgudi Sanna nhiễm bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông...
Xem tiếp

Di truyền tính kháng bệnh Fusarium của cây bắp & sự tạp nhiễm Fumonisin
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - 14/01/2021): Sự tạp nhiễm trong thực phẩm bởi mycotoxins đã được thế giới hết sức quan tâm, vì những toxins ấy được sản sinh bởi nhiều loài vi nấm có ảnh hưởng vô cùng bất lợi cho sức khỏe con người và gia súc. Trong hạt bắp, fumonisins là một trong những toxins có mức đe dọa cao nhất vì nó được sản sinh chủ yếu bởi nấm Fusarium verticillioides, phân bố rộng khắp trên toàn thế giới....
Xem tiếp

Phân tích hệ gen cây Dioscorea rotundata – giống khoai mở Guinê
(pnas.org - 14/01/2021): Giống khoai mở Guinê (Guinea yam) là loài cây có củ quan trọng ở Tây Phi, phục vụ đời sống vật chất và văn hóa của hàng triệu người. Hiểu biết đa dạng di truyền giống khoai mở này, mối tương quan của chúng với loài hoang dại: vô cùng quan trọng để cải tiến giống khoai mở trên cơ sở dữ liệu di truyền ấy...
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 22
Tổng số lượt truy cập: 2008994
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn