CNSH Nông nghiệp
CRISPR-Cas9 được sử dụng để gây đột biến trong các gen dự trữ protein trong hạt đậu tương
(bmcresnotes.biomedcentral.com - 13/09/2019): CRISPR-Cas9 đã được sử dụng để gây đột biến gen dự trữ protein trong hạt đậu tương theo báo cáo của nhà khoa học Đại học phương Tây Chenlong Li và các đồng nghiệp trong BMC Research Notes. ...
Xem tiếp

Chỉnh sửa gen cây lúa, cà chua và Arabidopsis hiển thị qua huỳnh quang của hạt khô
(vitro transformation. - 13/09/2019): Hiệu quả loại trừ trong công nghệ chỉnh sửa hệ gen vẫn còn là những thách thức  của CNSH thực vật, sau khi chỉnh sửa hệ gen xong, phải làm tối thiểu hóa xác suất các đột biến không mong muốn xảy ra, mà còn phải đưa sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng với cây được chỉnh sửa mà không có DNA lạ chèn vào....
Xem tiếp

Thông số di truyền, phân tích đường dẫn và chọn lọc tính trạng gián tiếp trong ngân hàng gen cây sắn
(scielo.br - 13/09/2019): Chọn dòng vô tính sắn có tính ưu việt (Manihot esculenta Crantz) thường được thực hiện trên cơ sở đánh giá kiểu hình và đánh giá kiểu gen một số tính trạng quan trọng nào đó. Nghiên cứu này nhằm mục đích ước đoán các thông số di truyền số lượng và hệ số tương quan giữa các tính trạng quan trọng xét theo hình thái, đặc điểm nông học và đặc điểm rễ, phẩm chất củ sắn, cũng như nghiên cứu môi liên quan giữa nguyên nhân và kết quả thông qua path analysis (phân tích theo đường dẫn)...
Xem tiếp

Chỉnh sửa gen không phân tử DNA bằng cách sử dụng CRISPR-Cas9 với ribonucleo -proteins
(link.springer.com - 12/08/2019): Các nhà khoa học thuộc Naturegenic đã ghi nhận một phương pháp mới thao tác kỹ thuật di truyền chính xác bằng cách sử dụng phức “CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein” (RNP). Người ta đã sử dụng phương pháp đột biến truyền thống, tùy thuộc vào các biến dị di truyền xảy ra từ ngẫu nhiên tự phát sinh hoặc đột biến nhân tạo, tuy nhiên, các phương pháp ấy đã dẫn đến xác suất tái sinh kém các tính trạng mong muốn...
Xem tiếp

USDA chấp thuận khảo nghiệm ngoài đồng giống cà chua chỉnh sửa gen kháng bệnh virus
(capitalpress.com - 12/08/2019):

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã tài trợ ngân sách phục vụ nghiên cứu dự án “NexGen Plants of Australia” để thực nhiệm các khảo nghiệm trên đồng ruộng những dòng cà chua chỉnh sửa gen kháng bệnh virus. Đó là dòng cà chua Solanum lycopersicum NP-TV101-1, NP-TV101-2, NP-TV101-3,NP-TV201-1, NP-TV201-2, NP-TV201-3. ..

Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 296
Tổng số lượt truy cập: 1059065
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn