CNSH Nông nghiệp
Tiến trình chín của quả cà chua & sự phát triển của chromoplast
(nature.com - 30/05/2021): Sự chín của quả cà chua xanh biểu hiện qua màu sắc quả và mùi vị quả. Đây là chiến lược nghiên cứu tính chất sinh dục cũng như tính chất phân tán di truyền. Cà chua (Solanum lycopersicum) và nhiều loài cây trồng, sự chín quả (fruit ripening) luôn gắn liền với bản chất di truyền của chromoplast (biogenesis of chromoplasts), chúng là những plastids có rất nhiều trong quả chín, đặc biệt là tích lũy nhiều sắc tố carotenoid....
Xem tiếp

Nuôi hải sâm vú trắng bằng công nghệ phân tử
(Vnexpress.net - 21/05/2021): Theo chuyến đi định kỳ theo dõi và chăm sóc hải sâm vú trắng trên bè nuôi thử nghiệm ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), TS Nguyễn Đình Quang Duy cùng các cộng tác viên dự án cẩn thận chuyển từng con hải sâm ra khỏi lưới cũ để thay cái mới. Anh bảo, thức ăn của loài này dễ tìm, chủ yếu là vi tảo, mùn bã hữu cơ nhưng vì chúng ưa môi trường thông thoáng nên một tháng phải thay lưới một lần để tạo điều kiện chúng có môi trường sinh trưởng thuận lợi....
Xem tiếp

Di truyền tính kháng bọ trĩ gây hại cây ớt
(link.springer.com - 10/05/2021): QTL điều khiển tính kháng bọ trĩ gây hại cây ớt Capsicum d8ược thực hiện kỹ thuật “fine-mapped” ở đoạn phân tử có kích thước 0.4 Mbp. Người ta tiến hành bổ sung cách tiếp cận mang tính chất đa ngành để nghiên cứu cơ chế giả định. Tính kháng bọ trĩ là tính trạng nông học quan trọng cho nông dân trồng ớt. Côn trùng gây hại này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho trái ớt, bông và lá, trong điều kiện ngoài đồng, điều kiện nhà lưới ở khắp nơi trên thế giới. ...
Xem tiếp

Khai thác đa dạng di truyền để cải tiến giống lúa chống chịu hạn
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 10/05/2021):

 

Stress khô hạn là một trong những vấn đế chính trong canh tác lúa, vì nó làm giảm sản lượng thóc nghiêm trọng cũng như năng suất lúa. Tại Ai Cập, rất nhiều trở ngại được tạo ra trong canh tác lúa do nhu cầu sử dụng nước của nó quá cao. Tạo ra giống lúa cao sản có triển vọng chống chịu khô hạn là một trong những mục tiêu cải tiến giống lúa. Người ta sử dụng tập đoàn giống có 22 giống với mức độ đa dạng di truyền cao. người ta tiến hành đánh giá giữa nghiệm thức canh tác bình thường và nghiệm thức xử lý khô hạn....

Xem tiếp

Di truyền tính chống chịu khô hạn của đậu cô ve
(link.springer.com - 24/04/2021): Bộ cơ sở dữ liệu “resequencing”Anhờ chỉ thị SNPs được sử dụng trong GWAS đã nhấn mạnh đến 196 loci liên kết một cách có ý nghĩa với stress khô hạn trên cơ sở các tính trạng rễ đậu cô ve. Những gen ứng cử viên trong những vùng này chứa các loci bao gồm những phân tử đồng dạng (homologs) của những gen chống chịu hạn trong cây A. thaliana....
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 54
Tổng số lượt truy cập: 2104480
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn