CNSH Nông nghiệp
Chỉnh sửa gen kháng bệnh cháy bìa lá lúa xa13
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 23/09/2022):

xa13 là gen lặn có bản chất gen đa tính trạng (pleiotropic), nó điều tiết tích cực để kháng bệnh cháy bìa lá lúa và điều tiết tiêu cực đối với sự thụ tinh của cây lúa; do vậy, nó rất bị hạn chế trong khai thác nguồn gen để cải tiến giống lúa. Theo nghiên cứu này, công nghệ chỉnh sửa gen theo hệ thống CRISPR/Cas9 được sử dụng để loại bỏ trình tự một phần của promoter của gen trội Xa13, bao gồm yếu tố biểu hiện bị kích hoạt bởi vi khuẫn lây bệnh (pathogenic bacteria-inducible expression element)...

Xem tiếp

APIP5 là yếu tố phiên mã của gen tự lập trình gây chết trong phản ứng với bệnh lúa
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 23/09/2022): Nhiều phân tử yếu tố phiên mã TFs (transcription factors) của động vật gắn với cả phân tử DNA và mRNA, điều tiết phiên mã và chuyển hóa phân tử mRNA. Tuy nhiên, không phải chức năng phân tử TFs nào của thực vật đều được hiểu biết đầy đủ ở mức độ phiên mã và sau phiên mã. Protein bZIP TF AVRPIZ-T-INTERACTING PROTEIN 5 (APIP5) của cây lúa (Oryza sativa) điều tiết bị động đề lập trình tế bào chết (programmed cell death) và tính kháng bệnh đạo ôn. ...
Xem tiếp

Kết quả phân tích metabolomic (biến dưỡng) bệnh đốm vằn cây lúa
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 23/09/2022): Mục đích nghiên cứu:hiểu biết về cơ chế hoại tử (necrosis) bị kích thích bởi phytoxin của ký chủ có chọn lọc như toxin Rhizoctonia solani (RST); phân lập toxin này làm ra một yếu tố lây nhiễm bệnh tiềm tàng của mẫu nấm R. solani AG1 IA, gây bệnh đốm vằn (ShB) trên cây lúa....
Xem tiếp

Di truyền tính chống chịu lạnh của cây bắp
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 23/09/2022): Bắp (Zea mays L.) là cây hòa thảo hàng niên có nguồn gốc ở nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ (New World). Bắp rất nhạy cảm với nhiệt độ lạnh trong giai đoạn hạt nẩy mầm và giai đoạn cây non (seedling phase), lạnh có thể dẫn đến làm suy giảm cường lực tăng trưởng của cây và năng suất hạt....
Xem tiếp

Di truyền tính trạng bệnh siêu vi của cây mía và ứng dụng trong chọn giống
(frontiersin.org - 23/09/2022): Nhiều bệnh siêu vi RNA khác nhau làm giảm năng suất mía rất nặng nề và làm giảm chữ đường. Chọn tạo giống mía mới kháng được siêu vi là mục tiêu chính của chương trình cải tiến giống mía cao sản. Cả siêu vi có phân tử RNA dây đơn và RNA dây đôi đều phát sinh ra sự tiến hóa của chu trình RF “double-stranded RNA replicative form” trong khi tự tái bản (replication cycle)....
Xem tiếp

Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 43
Tổng số lượt truy cập: 2850275
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn