CNSH Nông nghiệp
Phương pháp xác định tế bào trần để cải tiến di truyền cây dứa
(Isaaa.org - 12/11/2018): Dứa là cây ăn quả quan trọng đứng hàng thứ hai sau cây chuối trên toàn cầu. Bên cạnh giá trị kinh tế của nó, dứa còn là loài thực vật mô hình của chu trình quan hợp CAM (Crassulacean acid metabolism pathway). Phương pháp chuyển nạp gen rất cần thiết trong cải biên di truyền cây dứa. ..
Xem tiếp

Chỉnh sửa hệ gen không cần Plasmid cây bắp cải
(Isaaa.org - 12/11/2018): Chỉnh sửa gen bằng hệ thống CRISPR-Cas9 khả thi giống như phương pháp chuyển nạp gen cải biên di truyền. Chỉ có khác biệt duy nhất là phương pháp này chuyển DNA của hệ gen cây chủ đã được cải biên vì vì chuyển nạp gen ngoại lai vào cây chủ, cây có tính chất “transgene-free”....
Xem tiếp

CAS12A & CPF1 tăng cường chỉnh sửa hệ gen cây lúa
(Isaaa.org - 05/11/2018):

Hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR rất cần một enzyme ghi nhận được đích đến tại vị trí hết sức đặc biệt được gọi là PAM và hoạt động như một cây kéo để cắt trình tự DNA mong muốn. Cas9 có tần suất sử dụng cao nhất – là enzyme đặc biệt trong hệ thống này - nó xác định PAM giàu guanine và cắt DNA kiểu đầu bằng (bluntly), cho phép cơ chế sửa lỗi trong tự nhiên của tế bào diễn ra để đưa vào một cải biên nào đó tại trình tự DNA đích...

Xem tiếp

Lúa biến đổi gen tích hợp protein CRY1AB/VIP3A kháng sâu hại
(Isaaa.org - 05/11/2018):

Việc sử dụng hệ thống trú ẩn (refuge system) của cây trồng kháng côn trùng gây hạilà một chiến lược thông dụng để trì hoãn sự xâm hại của côn trùng trong những giống cây trồng cải tiến. Qui mô đồng ruộng của nông dân Trung Quốc rất nhỏ, người ta phải lượng trước một khó khăn khi áp dụng chiến lược hệ thống trú cẩn như vậy....

Xem tiếp

Khai thác enzyme mới và làm giả như thật trong hệ thống CRISPR
(Isaaa.org - 05/11/2018):

Hệ thống CRISPR được được chia ra thành hai lớp (I và II), Trong đó, lớp II là cơ sở cho hệ thống CRISPR-Cas9 nổi tiếng, được áp dụng trong nhiều thí nghiệm đã có những công bố khoa học ngày này. ...

Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 85
Tổng số lượt truy cập: 672370
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn