CNSH Nông nghiệp
Di truyền cây chuối chống chịu lạnh thông qua gen MaMAPK3 và MaICE1
(bmcplantbiol.biomedcentral.com - 31/03/2021): Chuối là cây ăn trái nhiệt đới có giá trị thương phẩm cao trên toàn thế giới. Stress lạnh ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển và sản lượng chuối. Theo kết quả nghiên cứu này, các tác giả đã tiến hành nghiên cứu chức năng của gen MaMAPK3 và MaICE1 điều khiển tính trạng chống chịu lạnh của cây chuối...
Xem tiếp

Phytol diệp lục và tính kháng tuyến trùng sưng rễ của cây Arabidopsis thaliana
(apsjournals.apsnet.org - 31/03/2021):

 

Tuyến trùng gây sưng rễ có tên tiếng Anh là Root-knot nematodes (RKNs; Meloidogyne spp.). Chúng ký sinh vùng rễ hoặc thân với phổ ký chủ rất rộng (nhiều loài thực vật), dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng của phây bị tuyến trùng tấn công. Kích thích tố thảo mộc có tên là phytohormone ethylene (ET) có một vai trò quan trọng trong chu trình truyền tín hiệu dẫn đến tính kháng thuyến trùng RKNs....

Xem tiếp

Gen mã hóa protein methyl-CpG-binding (OsMBD707) ảnh hưởng đến quang hợp cây lúa
(bmcplantbiol.biomedcentral.com - 31/03/2021): Họ protein Methyl-CpG-binding domain (MBD) có vai trò quan trọng trong điều tiết thể hiện gen của di truyền biểu sinh (epigenetics). Chúng có chức năngphân tử, tế bào và sinh học vô cùng đa dạng. MBD proteins được định tính về mặt chức năng trong nhiều loài cây như Arabidopsis, lúa mì, bắp và cà chua. ...
Xem tiếp

Vai trò của OsPPR939, một “nad5 splicing factor”, trong phát triển hạt phấn hoa lúa
(link.springer.com - 17/03/2021): Họ phụ protein P, đó là họ PPR protein OsPPR939, có thể bi6 phosphoryl hóa bởi OsS6K1, nó điều hòa sự tăng trưởng thực vật và sự phát triển hạt phấn thông qua sự kiện splicing những introns  của gen nad5  1, 2, và 3, trong ty thể bộ. Trong thực vật, protein PPR (pentatricopeptide repeat proteins) có vai trò quan trọng trong sự kiện splicing những intron nhóm số II của hệ gen ty thể bộ.....
Xem tiếp

Nhóm nghiên cứu quốc tế công bố bộ gen lúa mạch
(isaaa.org - 08/03/2021): Một nhóm quốc tế dẫn đầu bởi các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Di truyền Thực vật và Thực vật Nuôi cấy Leibniz (IPK) cùng với các đồng nghiệp Viện James Hutton và Đại học Dundee đã làm sáng tỏ sự đa dạng di truyền của lúa mạch thuần hóa. Với việc giải trình tự bộ gen hoàn chỉnh của 20 kiểu gen đa dạng, các nhà nghiên cứu đã hoàn thành bước đầu tiên trong việc giải mã thông tin di truyền của toàn bộ loài - bộ gen lúa mạch....
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 58
Tổng số lượt truy cập: 2052396
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn