CNSH Nông nghiệp
Phân tích bản đồ di truyền QTL kháng ruồi Hessian trên giống lúa mì cứng vụ đông
(link.springer.com - 19/01/2022): Một QTL chủ lực đối với tính kháng ruồi Hessian (Mayetiola destructor) được  phân tích trên bản đồ di truyền ở vùng có độ lớn phân tử 2.32 Mb trên nhiễm sắc thể 3B, giống lúa mì cứng cho vụ đông ở Hoa Kỳ có tên là ‘Overland’....
Xem tiếp

GW10 mã hóa protein thuộc họ P450 điều khiển kích thước hạt thóc và số hạt trên bông lúa
(link.springer.com - 19/01/2022): Kích thước hạt thóc và số hạt trên bông lúa có vai trò cực kỳ quan trọng đối với năng suất lúa. Ở đây, người ta xác định GW10, mã hóa P450 subfamily protein và điều khiển tính trạng kích thước hạt thóc và số hạt trên bông lúa, giống lúa Lemont (tropical japonica) là giống cho gen (vật liệu bố), giống HJX74 (indica) là giống nhận gen (vật liệu mẹ)...
Xem tiếp

Di truyền tính chống chịu hạn của cây lúa thông qua biểu hiện gen OsNAC5
(onlinelibrary.wiley.com - 06/01/2022):

 

Khô hạn là stress phi sinh học thường gặp nhất cho thực vật trên trái đất này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và phát triển cây trồng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy lignin có vai trò quan trọng để cây chống chịu khô hạn  plant drought tolerance; tuy nhiên cơ chế phân tử của tính chống chịu này vẫn chưa được biết rõ ràng...

Xem tiếp

Các nhà khoa học phát triển đậu gà chuyển gen năng suất cao, tăng cường vi lượng, chịu hạn
(isaaa.org - 20/12/2021): Các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Bộ gen Thực vật Quốc gia (NIPGR) ở Ấn Độ đã phát triển thành công một giống đậu gà desi chuyển gen năng suất cao mới. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng gen cytokinin oxidase / dehydrogenase của đậu gà biểu hiện dưới sự điều khiển của promoter gen WRKY31 của đậu gà....
Xem tiếp

Nghiên cứu receptor NLR trong hệ miễn dịch đối với effectors nấm gây bệnh đạo ôn lúa.
(pnas.org - 11/11/2021): Trong nghiên cứu này, người ta tạo ra một đột biến receptor miễn dịch NLP (rice nucleotide-binding and leucine-rich repeat) có thuật ngữ khoa học là RGA5 bằng cách thao tác kỹ thuật di truyền vùng domain của nó mang kim loại nặng mà domain này xác định phân tử noncorresponding Magnaporthe oryzae Avrs và ToxB-like effector AvrPib; nó liên quan đến tính kháng của cây lúa chuyển nạp gen đối với các isolates của nấm gây bệnh đạo ôn cây lúa với gen không độc tính AvrPib, gen ấy được biết là tác nhân kích hoạt tính kháng bệnh của các giống lúa mang gen kháng R, tên là Pib, cho dù cơ chế chưa được biết rõ. Do vậy, công trình nghiên cứu này chứng tỏ rằng những receptors NLR của thực vật tích hợp trong domain có thể được thao tác kỹ thuật di truyền liên quan đến tính kháng những pathogens mang các effectors không độc tính, chúng kích hoạt sự miễn dịch thực vật bằng những cơ chế chưa được biết, mở ra cách tiếp cận cụ thể để phát triển đa dòng và giống có tính kháng bệnh phổ rộng đối với nhiều nòi....
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 14
Tổng số lượt truy cập: 2322066
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn