CNSH Nông nghiệp
Gen NLR điều khiển tính kháng bệnh siêu vi đốm trái cà chua (Solanum lycopersicum)
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 08/06/2022):
Gen điển hình NLR có tên là Sl5R-1, nó điều tiết tính kháng bệnh “tomato spotted wilt virus” (bệnh siêu vi gây đốm trái cà chua), được người ta thực hiện “fine mapped” tại vùng có độ lớn phân tử nhỏ hơn 145 kb trong hệ gen cây cà chua. Tomato spotted wilt (hình) là bệnh do siêu vi TSWV (Tomato spotted wilt virus) gây ra, chúng ảnh hưởng rất rộng trên các vùng trồng cà chua (Solanum lycopersicum) trên thế giới. Gen kháng Sw-5 bị bất hoạt trong một vài trường hợp....
Xem tiếp

Di truyền tính chống chịu mặn cây lúa bởi OsQHB
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 08/06/2022):

 

Đất mặn là stress chủ lực do ngoại cảnh gây ra tác động hạn chế đến tăng trưởng và năng suất cây trồng. Việc tìm kiếm những gen chủ lực bao gồm tính trạng tạo cân bằng sinh lý trong cơ chế chống cghịu mặn cây lúa và năng suất lúa sẽ trở nên cực kỳ quan trọng để người ta canh tác giống lúa cao sản cịu mặn giỏi. ...

Xem tiếp

Di truyền tính chống chịu thiếu lân từ nguồn lúa hoang Oryza rufipogon DXWR
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 08/06/2022): Chống chịu thiếu lân cây lúa là tính trạng phức tạp (complex character) do nhiều gen điều khiển. Thông quan phân tích proteomics, người ta có thể tìm thấy những protein có liên quan đến thiếu lân trong một ngân hàng nguồn vật liệu hết sức độc đáo “unique P-deficiency tolerance germplasm” có tên là Dongxiang wild rice (Oryza rufipogon, DXWR), cung cấp cơ sở nghiên cứu cơ chế điều tiết của tính chống chịu ấy. ...
Xem tiếp

Quy tụ gen mã hóa men recombinase trong đậu nành
(link.springer.com - 09/05/2022): Muốn chuyển gen đích  đối với tính trạng mới nào đó trên giống canh tác ngoài đồng, người ta thêm vào phân tử DNA mới vào transgene locus đúng, điều này sẽ làm giảm số loci phân ly làm thuận tiện cho tái tổ hợp thành dòng con lai ưu việt. Người ta mô tả trước đây  một hệ thống tích hợp có tên in planta transgene thông qua men Bxb1 integrase để DNA mới trực tiếp  vào vị trí đích của genome, nhưng đối với hệ thống này muốn khởi động, locus đích phải có một vị trí tái tổ hợp có tính chất preexisting đối với sự dung hợp có tính chất  Bxb1...
Xem tiếp

Chọn giống đậu nành chống chịu điều kiện thiếu lân
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 25/04/2022):

Cải tiến giống đậu nành truyền thống (Glycine max L.) đã và đang làm tăng năng suất hạt trong điều kiện canh tác được đầu tư cao: bón nhiều nitrogen (N), bón nhiều phosphorus (P) và bón nhiều potassium (K). Sự cải tiến năng suất như vậy trong điều kiện không bón lân, hàm lượng protein hạt, hàm lượng khoáng chất hạt bị suy giảm; tất cả đã được đánh giá thông qua 18 giống đậu nành được phát triển từ 1995 đến 2016 ở đông nam Trung Quốc.....
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 16
Tổng số lượt truy cập: 2576887
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn