CNSH Nông nghiệp
Phân tử microRNA cây lúa cải tiến tính chống chịu stress phi sinh học trong cây cỏ Creeping Bentgrass
(Isaaa.org - 15/07/2018):

MicroRNA393 (miR393) được người ta biết có trong kích thích tố thực vật, sự phát triển, và phản ứng với nhiều stress phi sin học của cây hàng niên, ví dụ như cây Arabidopsis và cây lúa....

Xem tiếp

OSIPMS1 có vai trò quan trọng trong tính trạng cường lực hạt giống của cây lúa
(Isaaa.org - 11/07/2018): Cường lực hạt giống (seed vigor) là tính trạng nông học quan trọng trong kỹ thuật gieo sạ thẳng. Isopropylmalate synthase (IPMS) là enzyme đóng vai trò xúc tác có trong chu trình sinh tổng hợp leucine (Leu), nhưng ảnh hưởng của nó trên cường lực hạt giống vẫn còn chưa rõ ràng. Nhóm nghiên cứu của Yongqi He đã tiến hành nghiên cứu vai trò của gen OsIPMS1 và OsIPMS2 trong cường lực hạt giống lúa....
Xem tiếp

Ứng dụng hệ thống CRISPR-CAS9 chỉnh sửa hệ gen cây gừng (China’s medical yam)
(Isaaa.org - 11/07/2018):
Xem tiếp

Gen đồng dạng MS45 là thành phần chủ chốt của bất dục đực trong cây lúa mì
(Isaaa.org - 11/07/2018): Định tính và thao tác gen qui định bất dục đực của cây lúa mì, loại hình làm bánh mì lục bội thể là những hiểu biết vô cùng cần thiết và quan trọng. Ngần ây , giúp người ta hiểu được sự phát triển hạt phấn và nguồn bất dục đục của gen định vị trong nhân NGMS (nuclear genetic male sterility). ...
Xem tiếp

Gen HTT2 của Arabidopsis cải tiến tính chống chịu nóng cải bắp ở giai đoạn trổ bông
(Isaaa.org - 10/07/2018): Trong cây Arabidopsis, gen HEAT-INDUCED TAS1 TARGET2 (HTT2) đã được phân lập như một gen quan trọng điều khiển tính chống chịu nóng (thermotolerance gene). Gen này được xử lý làm câm gen bởi  ta-siR255, một dạng của siRNA. Chính ta-siR255 siRNA không hề có mặt trong giai đoạn trổ bông của cải bắp (tên tiếng Anh là Chinese cabbage, tên khoa học là Brassica rapa ssp. pekinensis)...
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Biểu mẫu về dự toán kinh phí áp dụng cho các đề tài nghiên cứu KHCN do Bộ quản lý thực hiện từ năm 2011
Văn bản mới
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 75
Tổng số lượt truy cập: 569331
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn