Khoa học & công nghệ
Cải tiến khối lượng hạt mễ cốc bằng kỹ thuật NAM (nested association mapping)
(link.springer.com/ - 05/11/2019):

Những QTLs (quantitative trait loci) điều khiển tính trạng hình thái của hạt đã được phân lập thông qua bản đồ phối hợp lồng ghép NAM (nested association mapping) và đã được minh chứng trong tập đoàn giống lúa mì trong tự nhiên, với phân tích “haplotype”. Khối lượng hạt, một trong ba hợp phần cấu thành năng suất cây trồng, được xác định bởi nhiều tính trạng có tính chất hình thái học của hạt...

Xem tiếp

QTL điều khiển tính kháng bệnh than trên hạt lúa mì
(link.springer.com/ - 05/11/2019):

Giống lúa mì mùa xuân Lilian thích nghi rộng với môi trường canh tác. Có hai QTL được phân lập trong giống Lillian (Triticum aestivum L.) định vị trên nhiễm sắc thể 5A và 7A. Chúng có thể được khai thác như gen đích trong chiến lược chọn giống bằng chỉ thị phân tử, cải tiến tính kháng bệnh than của lúa mì cao sản. ...

Xem tiếp

Gen GmCAMTA12 tăng cường tính chống chịu khô hạn của đậu nành và Arabidopsis
(mdpi.com - 05/11/2019):

Mười lăm protein TF (transcription factors) trong họ protein CAMTA (calmodulin binding transcription activator) của cây đậu nành được ghi nhận có sự điều tiết khác nhau đối với nhiều stress khác nhau. Tuy nhiên, chức năng của chúng vẫn chưa được biết rõ ràng. Muốn xác định vai trò của chúng đối với những stress khác nhau ấy, nhóm tác giả của công trình khoa học này đã tiến hành lần đầu tiên phân tích họ gen GmCAMTA  in silico...

Xem tiếp

Gien chịu trách nhiệm cho quá trình este hóa lutein trong lúa mì
(mard.gov.vn - 07/10/2019):

ASPB vui mừng công bố nghiên cứu với ý nghĩa quan trọng đối với quá trình este hóa lutein trong lúa mì. Các nhà nghiên cứu Jacinta Watkins và Barry Pogson từ Đại học Quốc gia Úc, cùng với các đồng nghiệp tại Đại học Adelaide, Đại học Sydney và Đại học Toronto đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu về quá trình este hóa lutein trong hạt lúa mì....

Xem tiếp

Hệ gen tham chiếu của cây đậu Hà Lan
(nature.com - 18/09/2019):

Đậu Hà Lan, tiếng Anh là Pea, tên khoa học là Pisum sativum L. (2n = 14), là cây họ đậu quan trọng thứ hai trên thế giới sau đậu cô ve. Đậu Hà Lan thuộc Leguminosae (hoặc Fabaceae), cây cho hạt đậu mùa lạnh thuộc Galegoid clade, đó là đậu Hà Lan, đậu lentil (Lens culinaris Medik.), đậu chickpea (Cicer arietinum L.), đậu răng ngựa: faba bean (Vicia faba L.) và cây họ đậu nhiệt đới thuộc Milletoid clade, đó là đậu cô ve: common bean (Phaseolus vulgaris L.), đậu cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) và đậu xanh (Vigna radiata (L.) R. Wilczek)....

Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 178
Tổng số lượt truy cập: 1356716
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn