Ban điều hành
Ban điều hành Chương trình
(13/06/2017): Ban điều hành Ban điều hành Chương trình CNSH Nông nghiệp - Thủy sản (Quyết định số 1013/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Họ và tên

Chức vụ và Đơn vị công tác hiện tại

Chức danh

1.        

Cao Đức Phát

Bộ Trưởng, Bộ NN & PTNT

Trưởng ban

2.        

Bùi Bá Bổng

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Phó Trưởng Ban

3.        

Nguyễn Thị Xuân Thu

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Phó Trưởng Ban

4.        

Triệu Văn Hùng

Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT

Ủy viên thư ký

5.        

Đoàn Hữu Bảy

Chuyên viên chính, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ

Ủy viên

6.        

Nguyễn Phú Cường

Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Công thương

Ủy viên

7.        

Hoàng Thị Dung

Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

8.        

Lại Văn Dương

Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài Chính

Ủy viên

9.        

Nguyễn Thanh Dương

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Ủy viên

10.   

Nguyễn Huy Đăng

Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội

Ủy viên

11.   

Nguyễn Thị Hồng

Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

12.   

Lê Trọng Hùng

Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

13.   

Phạm Hùng

Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

14.   

Nguyễn Văn Liễu

Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ các ngành KTKT, Bộ KH&CN

Ủy viên

15.   

Định Thị Phương

Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

16.   

Nguyễn Giang Thu

Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

17.   

Dương Hoa Xô

Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên

18.   

Nguyễn Tấn Hinh

Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT

Ủy viên kiêm Chánh Văn phòng CNSH

 
Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 48
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn