Đề tài/ dự án CNSH năm 2010
Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tái sinh in vitro và tạo cây ca cao (Theobroma cacao L.) chuyển gen
Mục tiêu: Xây dựng được quy trình tái sinh in vitro và tạo cây ca cao mang gen kháng nấm bằng công nghệ chuyển gen
Thời gian thực hiện: 2010-2014
Dự kiến kết quả:
- Qui trình tái sinh in vitro ở 1-2 giống ca cao Việt Nam;
- 1-2 gen kháng nấm (chitinase) và 1-2 chủng vi khuẩn Agrobacterium chứa vector biểu hiện thực vật phù hợp;
- 01 quy trình chuyển gen chỉ thị và gen đích vào cây ca cao trong điều kiện Việt Nam.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Lê Thị Thu Hiền
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm từ nấm Lecanicillium spp. để diệt rệp muội gây hại trên cây trồng
Mục tiêu: Sản xuất được chế phẩm sinh học từ nấm Lecanicillium spp. có hiệu lực phòng trừ rệp muội gây hại trên ngô và rau đạt trên 80%
Thời gian thực hiện: 2010-2013
Dự kiến kết quả:
- Các chủng nấm Lecanicillium spp. tự nhiên và đột biến có hoạt tính diệt rệp muội trên 80%;
-  Quy trình sản xuất bào tử  thuần nấm Lecanicillium spp. 
- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ nấm Lecanicillium spp. qui mô 100 kg/mẻ;
- Chế phẩm có mật độ bào tử đạt ít nhất 5 x 1010/g và đạt hiệu lực phòng trừ  rệp muội trên 80%;
- Quy trình sử dụng chế phẩm kiểm soát rệp muội gây hại trên  ngô và rau ;
- 02 mô hình sử dụng chế phẩm  kiểm soát rệp muội gây hại trên  ngô và rau  qui mô 2ha/mô hình.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Vũ Văn Hạnh
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gene trong tạo giống kháng bệnh virus xoăn vàng lá cà chua của Việt Nam.
Mục tiêu: Tạo giống cà chua kháng virus xoăn vàng lá trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật ức chế gen bằng siRNA và miRNA
Thời gian thực hiện: 2010-2013
Dự kiến kết quả:
- 1-2 dòng cà chua chuyển gene kháng virus xoăn vàng lá đảm bảo tối thiểu 55% số cây không biểu hiện triệu chứng sau 8 tuần lây nhiễm virus nhân tạo;
- 2-3 chủng virus xoăn vàng lá cà chua của Việt Nam với độc tính đạt tối thiểu 50% cây biểu hiện triệu chứng xoăn vàng lá, chùn ngọn sau 3 tuần lây nhiễm nhân tạo;
- 01 quy trình chuyển gene qua mô lá cho một số giống cà chua Việt Nam đạt tỉ lệ cây chuyển gene từ 4-20%;
- 01 quy trình lây nhiễm virus nhân tạo đạt tỉ lệ cây biểu hiện triệu chứng 70-100%.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Đặng Thị Vân
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải nhà máy tinh bột sắn.
Mục tiêu: Tạo ra chế phẩm vi sinh vật và công nghệ xử lý có hiệu quả phế thải rắn và lỏng sau chế biến tinh bột sắn đạt tiêu chuẩn an toàn với môi trường;
Thời gian thực hiện: 2010-2012
Dự kiến kết quả:
- 4 - 5 chủng vi sinh vật có hoạt tính chuyển hóa chất hữu cơ cao.
- 02 qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phế thải rắn và lỏng;
- Chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phế thải rắn và lỏng đạt tiêu chuẩn an toàn với môi trường; 
- 2 mô hình xử lý phế thải sau chế biến tinh bột sắn dạng rắn và dạng lỏng bằng chế phảm vi sinh vật, qui mô 30 tấn/ ngày.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: ThS. Lương Hữu Thành
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo giống mía năng suất cao và kháng bệnh than bằng kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ tế bào.
Mục tiêu: Tạo được giống mía năng suất cao và kháng bệnh than bằng kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ tế bào.
Thời gian thực hiện: 2010-2013
Dự kiến kết quả:
- Khoảng cách di truyền của các dòng/giống thuần có  năng suất cao và kháng bệnh than
- Các cặp lai cho ưu thế lai cao;
- 2-3 dòng mía năng suất cao hơn đối chứng 10% và kháng bệnh than

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: PGS.TS Hỗ Hữu Nhị
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Xây dựng qui trình xác định tính khác biệt của giống lúa bằng sinh học phân tử hỗ trợ cho khảo nghiệm DUS
Mục tiêu: XD được quy trình giám định nhanh và chính xác các dòng /giống lúa để phục vụ bảo hộ quyền tác giả và kiểm tra đúng giống.
Thời gian thực hiện: 2010-2012
Dự kiến kết quả:
- Bộ chỉ thị phân tử tham chiếu ở lúa có khả năng phân biệt các mẫu giống lúa;
- Qui trình giám định nhanh các dòng/giống lúa bằng chỉ thị phân tử;
- Cơ sở dữ liệu phân tử của các giống lúa.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: ThS. Lưu Minh Cúc
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 23
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn