Đề tài/ dự án CNSH năm 2011
Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo giống ngô chịu hạn bằng công nghệ gen
Mục tiêu: Tạo được giống ngô chuyển gen chịu hạn
Thời gian thực hiện: 2011-2014
Dự kiến kết quả:
- 01 quy trình chuyển gen chịu hạn vào một số dòng, giống ngô chọn lọc;
-  2-3 dòng ngô bố/mẹ chuyển gen chịu hạn ổn định, có khả năng kết hợp cao.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Đồng
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả
Mục tiêu: Tạo được giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả
Thời gian thực hiện: 2011-2014
Dự kiến kết quả:
- 2 -3 vector mang gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả; 
- 01 quy trình chuyển gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả vào một số giống đậu tương chọn lọc;
-  2-3  dòng đậu tương chuyển gen ổn định, kháng  ruồi đục thân và/hoặc sâu đục quả có triển vọng;

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: PGS. TS. Trần Thị Cúc Hòa
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo giống thuốc lá kháng bệnh khảm lá và xoăn đọt bằng kỹ thuật chuyển gen
Mục tiêu: Tạo được giống thuốc lá kháng bệnh khảm lá và xoăn đọt từ giống K.326 và C9-1 bằng kỹ thuật chuyển gen
Thời gian thực hiện: 2011-2014
Dự kiến kết quả:
- 3-5 vector (RNAi, CP ) đặc thù với các virus TSWV, TMV hại thuốc lá Việt Nam;
- Qui trình chuyển gen kháng bệnh khảm lá và xoăn đọt cho 2 giống thuócc lá  K.326, C9-1;
-  2-4 dòng chuyển gen ổn định cho mỗi giống thuốc lá, kháng bệnh khảm lá và/hoặc xoăn đọt có triển vọng.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Lê Quỳnh Liên. TS Lê văn Sơn
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo giống khoai lang kháng bọ hà bằng công nghệ gen.
Mục tiêu: Tạo được giống khoai lang chuyển gen kháng bọ hà
Thời gian thực hiện: 2011-2014
Dự kiến kết quả:
-  2-3 vector mang gen Vip3A, CryIA (c) kháng bọ hà;
-  Quy trình chuyển gen kháng bọ hà vào các giống khoai lang chọn lọc;
- 5-6 dòng khoai lang mang 1-2 gen kháng bọ hà ổn định, có triển vọng.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: GS. TS. Lê Trần Bình
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống hoa chi lilium
Mục tiêu: Chọn tạo và sản xuất được củ giống, góp phần chủ động nguồn giống và phát triển hoa chi lilium ở Việt Nam.
Thời gian thực hiện: 2011-2015
Dự kiến kết quả:
- 01 quy trình tạo giống hoa chi lilium bằng kỹ thuật lai hữu tính.
- 01 quy trình nhân nhanh giống hoa hoa chi lilium bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.
- 01 quy trình nhân nhanh giống hoa hoa chi lilium bằng phương pháp tách vảy.
- 1-2 giống hoa chi lilium (lily, loa kèn) được công nhận sản xuất thử;
- 1 -2 dòng hoa chi lilium triển vọng. 
- 15.000 củ/giống hoa chi lilium đạt tiêu chuẩn thương mại. 

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Trịnh Khắc Quang
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và bệnh mốc sương bằng phương pháp công nghệ sinh học
Mục tiêu: Chọn tạo được giống khoai tây kháng vi rút PVY và giống khoai tây kháng vi rút đồng thời kháng mốc sương bằng phương pháp công nghệ sinh học
Thời gian thực hiện: 2011-2014
Dự kiến kết quả:
- 1-2 giống khoai tây lai soma kháng virus PVY, năng suất > 18 tấn/ha được  khảo nghiệm quốc gia;
- 2 dòng dòng khoai tây  kháng  vi rút đồng thời kháng bệnh mốc sương triển vọng.
- 01 quy trình chọn tạo giống khoai tây kháng  virus PVY bằng phương pháp dung hợp tế bào trần.
 - 01 quy trình chọn tạo giống khoai tây kháng  vi rút đồng thời kháng bệnh mốc sương bằng phương pháp dung hợp tế bào trần và lai hữu tính. 

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Quang Thạch
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 43
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn