Đề tài/ dự án CNSH năm 2012
Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo giống bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla) sinh trưởng nhanh bằng công nghệ chuyển gen
Mục tiêu: Xây dựng được quy trình chuyển gen mục tiêu GS1, GA20 qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens và tạo được giống Bạch đàn urô chuyển gen sinh trưởng nhanh.
Thời gian thực hiện: 2012-2016
Dự kiến kết quả:
- Vector mang gen GS1 và gen GA20;
- Quy trình chuyển gen mục tiêu GS1 và GA20 qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens;
- 4 dòng bạch đàn urô chuyển gen có sức sinh trưởng nhanh hơn giống gốc 15-20%, 
- 4000 cây con bach đàn uro chuyển gen.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: ThS. Bùi Văn Thắng
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tóc Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) làm vật liệu cho nuôi cấy bioreactor
Mục tiêu: Tạo được rễ Sâm Ngọc Linh chuyển gen có sinh khối lớn bằng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes làm vật liệu cho nuôi cấy bioreactor.
Thời gian thực hiện: 2012-2015
Dự kiến kết quả:
- Chủng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes dạng dại chứa gen rol; 
- 02 vertor chuyển gen có chứa 2-3 gen rol liên kết;- Tối thiểu 10 dòng rễ Sâm Ngọc Linh chuyển gen có sinh khối lớn;
- Quy trình chuyển gen tạo rễ tóc Sâm Ngọc Linh;
- Quy trình nuôi cấy bioreactor quy mô 15 lít và 50 lít;- 05 kg sinh khối rễ khô.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: PGS.TS. Dương Tấn Nhựt
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu nhân nhanh một số giống keo và bạch đàn mới bằng công nghệ tế bào thực vật
Mục tiêu: Xây dựng được quy trình nhân nhanh 1 số giống keo và bạch đàn mới được công nhận bằng công nghệ tế bào thực vật.
Thời gian thực hiện: 2012-2015
Dự kiến kết quả:
- Quy trình nhân nhanh cho 10 giống keo và 10 giống  bạch đàn mới;
- 2-3 mô hình nhân nhanh giống keo và bạch đàn mới;
- 5-10 ha mô hình rừng trồng giống keo và bạch đàn mới.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: ThS. Cấn Thị Lan
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử
Mục tiêu: Chọn tạo được giống Keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử.
Thời gian thực hiện: 2012-2015
Dự kiến kết quả:
- 20 chỉ thị phân tử SSR có tương quan với tính trạng sinh trưởng nhanh;
- 05 cặp bố mẹ lai có khả năng sinh trưởng nhanh;- 05 dòng keo lai, có năng suất tối thiểu 30 m3/ha/năm;
- Quy trình chọn tạo giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử;- 5-10 ha mô hình rừng khảo nghiệm.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Hà Huy Thịnh
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống chè có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chịu hạn bằng chỉ thị phân tử
Mục tiêu: Tạo được giống chè năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chịu hạn bằng chỉ thị phân tử, phục vụ sản xuất chè đen/chè xanh.
Thời gian thực hiện: 2012-2015
Dự kiến kết quả:
- 05 chỉ thị phân tử liên kết với tính trạng chịu hạn ở chè;
- Qui trình chọn tạo giống chè chịu hạn bằng chỉ thị phân tử; 
- 2-3 giống chè khảo nghiệm có triển vọng , có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chịu hạn. 

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Thiệp
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống ớt cay kháng bệnh thán thư bằng chỉ thị phân tử
Mục tiêu: Tạo được giống ớt cay có năng suất, giá trị thương phẩm cao và kháng bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) bằng chỉ thị phân tử.
Thời gian thực hiện: 2012-2015
Dự kiến kết quả:
- 2-3 chỉ thị phân tử liên kết với tính trạng kháng bệnh thán thư;
- Quy trình tạo giống ớt cay kháng bệnh thán thư bằng chỉ thị phân tử;
- 2-3 giống ớt cay khảo nghiệm có triển vọng , kháng bệnh thán thư có giá trị thương phẩm cao, phục  vụ nội tiêu và xuất khẩu. 

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: ThS. Trần Thị Kim Cương
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo đề xuất và đăng ký các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học thuộc "Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Văn bản mới
Thông báo đề xuất và đăng ký các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học thuộc "Đề án...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo mời các Bộ/ngành, địa phương, doanh nghiệp thuộc mọi...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 19
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn