Đề tài/ dự án CNSH năm 2017
Tên Đề tài/Dự án: Sản xuất phân bón hữu cơ Nano bioplant-flora bằng công nghệ nano và vi sinh tại Việt Nam
Mục tiêu: Hoàn thiện công nghệ, thiết bị và sản xuất phân bón hữu cơ Nano bioplant-flora tại Việt Nam để thay thế sản phẩm nhập ngoại.
Thời gian thực hiện: 2017-2019
Dự kiến kết quả:
- Bộ chủng giống VSV lên men than bùn có hoạt tính cao.- Quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị hoàn thiện sản xuất  phân bón hữu cơ Nano bioplant-flora (quy mô ≥10 tấn/mẻ).- Sản xuất được 90.000 tấn phân bón hữu cơ Nano bioplant-flora (sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại: nguyên tố đa lượng (mg/l): N-1500, P2O5-200, K2O-200 ; nguyên tố vi lượng (mg/l): B-100, Cu-10, Zn-100, Co-15, Fe-100, Mo-100, Mn-100, Mg-100. 10% các hạt có kích thước nano từ 40-100nm...).- 03 mô hình/cây ứng dụng phân bón hữu cơ Nano bioplant-flora, đối với cây chè và rau, quy mô 0,5-1,0 ha/mô hình, tăng hiệu quả kinh tế  ≥ 15%.- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành công nghệ, thiết bị và tập huấn sử dụng phân bón hữu cơ Nano bioplant-flora.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Lưu Đức Phương
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt chứa tiểu phần E2 trên hệ thống Baculovirus phòng bệnh Dịch tả lợn
Mục tiêu: Sản xuất thành công vắc xin vô hoạt chứa tiểu phần E2 trên hệ thống Baculovirus phòng bệnh Dịch tả lợn có hiệu lực tương đương và giá thành thấp hơn so với vắc xin nhập nội
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - 50.000 liều vắc xin vô hoạt chứa tiểu phần E2 trên hệ thống Baculovirus phòng bệnh Dịch tả lợn, dùng trong thử nghiệm và khảo nghiệm, vắc xin an toàn, có hiệu lực bảo hộ trên 90% có hiệu lực miễn dịch đạt 80-85% so với sản phẩm vắc xin tiểu phần E2 nhập khẩu; độ dài miễn dịch từ 5-6 tháng, được cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm đạt yêu cầu. - Qui trình sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản và sử dụng vắc xin tiểu phần được công nhận tiến bộ kỹ thuật CNSH; được doanh nghiệp chấp nhận đưa vào sản xuất.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: ThS. Trần Thị Thanh Hà
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn.
Mục tiêu: Chế tạo thành công vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn, có độ an toàn và hiệu lực cao hơn vắc xin tụ huyết trùng đang lưu hành.
Thời gian thực hiện: 2017-2019
Dự kiến kết quả: - 50.000 liều vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn dùng trong thử nghiệm và khảo nghiệm, vắc xin an toàn 100%, có hiệu lực bảo hộ ≥90% trong điều kiện thí nghiệm và  ≥75% trong điều kiện thực tiễn.- Qui trình sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản và sử dụng vắc xin tái tổ hợp được công nhận tiến bộ kỹ thuật CNSH; được doanh nghiệp chấp nhận đưa vào sản xuất.- Sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm đạt yêu cầu.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Vũ Khắc Hùng
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu progesterone để chế tạo que thử nhanh (Quick Sticks) chẩn đoán thai sớm ở bò
Mục tiêu: Làm chủ công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng và chế tạo được que thử nhanh chẩn đoán thai sớm ở bò.
Thời gian thực hiện: 2017-2019
Dự kiến kết quả: - Qui trình tạo ra kháng thể đơn dòng kháng progesterone ở bò được công nhận tiến bộ kỹ thuật.- Kháng thế đơn dòng đặc hiệu progesterone với ái lực cao.- Qui trình chế tạo que thử (quickstick) chẩn đoán thai sớm ở bò.- 5000-6000 que thử nhanh progesterone,  tương đương sản phẩm nhập khẩu từ Châu Âu, độ đặc hiệu ≥ 90% (không bắt nhầm các hormone cùng nhóm khác), độ chính xác trên 80% (trừ trường hợp rối loạn sinh sản như tồn lưu thể vàng), được thử nghiệm trong sản xuất (giá thành ở quy mô thử nghiệm rẻ hơn que nhập khẩu từ 20-25% theo giá nhập khẩu, 30-40% giá bán trên thị trường), tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Phạm Kim Đăng
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo dòng gà chịu stress nhiệt (nóng) bằng chỉ thị ADN
Mục tiêu: Tạo được dòng gà có khả năng chịu stress nhiệt (nóng) bằng phương pháp chọn lọc dựa vào chỉ thị ADN, nhằm đa dạng hóa giống gà phục vụ cho các vùng sinh thái trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Bộ dữ liệu về trình tự AND của các haplotype gen Hsp70 được xác định ở các giống gà nghiên cứu.- 02 dòng gà bố mẹ được chọn lọc kiểu gen phục vụ cho việc lai để tạo dòng gà con mang kiểu gen Hsp70 có khả năng chịu stress nhiệt.- 02 dòng gà có khả năng  chịu stress nhiệt (35-400C), mỗi dòng 300 con, năng suất  cao hơn 7-10%, giảm tỷ lệ chết khoảng 10% so với dòng không được chọn lọc trong cùng điều kiện.- Quy trình tạo dòng gà chịu stress nhiệt (nóng) bằng chỉ thị phân tử. - Quy trình chăn nuôi dòng gà chịu stress nhiệt (nóng).

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Phạm Doãn Lân
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng Thông nhằm hạn chế khả năng cháy rừng ở Việt Nam.
Mục tiêu: Tạo được chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng để giảm nguy cơ cháy rừng trong điều kiện khô hạn và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả:
- Ít nhất 5 chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy nhanh xenlulo và ít nhất 5 chủng vi sinh vật sinh màng nhày (Polysacarit).- 01 quy trình sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng được công nhận TBKT công nghệ sinh học. - 01 chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu khô dưới tán rừng (Chế phẩm gồm hỗn hợp vi sinh vật phân giải xenllulo, vi sinh vật sinh màng nhày (Polysacarit) có khả năng phát triển và mức độ cạnh tranh sinh học, an toàn, thân thiện với môi trường, có khả năng phân hủy được 70% vật liệu cháy và tăng hơn 10% độ ẩm của vật liệu cháy dưới tán rừng trước mùa khô).- 08 ha mô hình trình diễn trước mùa cháy tại 2 địa điểm thử nghiệm: Hoành Bồ - Quảng Ninh, rừng thông Sóc Sơn – Hà Nội.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Vũ Văn Định
Xem tiếp

Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 49
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn