Biểu mẫu
Phiếu theo dõi sau thu hoạch
(13/06/2017):

Phiếu theo dõi sau thu hoạch

HƯỚNG DẪN

Các nơi khảo nghiệm phải được theo dõi về sự xuất hiện lại của cây biến đổi gen cần loại bỏ, tối thiểu 2 tuần 1 lần trong suốt mùa vụ trồng ở giai đoạn cần hạn chế sau thu hoạch. Giai đoạn cần hạn chế sau thu hoạch bắt đầu ngay khi kết thúc khảo nghiệm, thường là ngày thu hoạch.

Nếu có bất cứ sự vi phạm nào về cách ly sinh sản trong quá trình khảo nghiệm, thì sự hạn chế sau thu hoạch, bao gồm những yêu cầu theo dõi các cây cần diệt bỏ phải áp dụng cho khu khảo nghiệm và vùng cách ly xung quanh.

Người quản lý khảo nghiệm phải giữ lại Phiếu theo dõi kiểm soát sau thu hoạch. Sau khi hoàn tất, gửi một bản sao có ký tên cho tổ chức quản lý giám sát.

Trong trường hợp có sự vi phạm cách ly sinh sản, phải thông báo ngay bằng điện thoại và fax đến tổ chức quản lý giám sát. Bất cứ bước khắc phục nào được thực hiện phải ghi nhận trong Phiếu theo dõi khắc phục.

CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM

Họ và tên:

 

Đơnvị:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:

Fax:

Email:

ĐỊA ĐIỂM KHẢO NGHIỆM

Vị trí: Kích thước (mxm):

Số lượt khảo nghiệm:

Mô tả chi tiết vị trí khảo nghiệm:

Loài cây biến đổi gen

Bông Ngô Đậu tương Khác__________

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây cùng loài (m):

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây khác (m):

Khoảng cách cách ly có kiểm soát được không?

Không

Vùng chịu sự hạn chế sau thu hoạch

Chỉ vùng khảo nghiệm

Vùng cách ly

Khoảng cách cách ly (m)

Năm sau thu hoạch

1 2 3

CÁC GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN ĐÃ ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

 

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

Mã/tên giống

 

Giấy phép số

Ngày trồng

 

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

Mã/tên giống

 

Giấy phép số

Ngày trồng

 

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

DỮ LIỆU THEO DÕI HIỆN DIỆN CỦA CÁC CÂY CẦN TIÊU HUỶ

Ngày theo dõi

 

Hiện diện cây cần tiêu huỷ

Không

Giai đoạn phát triển của bất cứ cây cần tiêu huỷ nào

Phương pháp hủy vật liệu cây

 

Những quan sát và chú thích thêm

Cán bộ giám sát

Ngày theo dõi

 

Hiện diện cây cần tiêu huỷ

Không

Giai đoạn phát triển của bất cứ cây cần tiêu huỷ ỏ nào

Phương pháp hủy vật liệu cây

 

Những quan sát và chú thích thêm

Cán bộ giám sát

Ngày theo dõi

 

Hiện diện cây cần tiêu huỷ

Không

Giai đoạn phát triển của bất cứ cây cần tiêu huỷ nào

Phương pháp hủy vật liệu cây

 

Những quan sát và chú thích thêm

Cán bộ giám sát

Ngày theo dõi

 

Hiện diện cây cần tiêu huỷ

Không

Giai đoạn phát triển của bất cứ cây cần tiêu huỷ nào

Phương pháp hủy vật liệu cây

 

Những quan sát và chú thích thêm

Cán bộ giám sát

CÁC QUAN SÁT VÀ CHÚ THÍCH THÊM

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM

Các hoạt động này được thực hiện theo các quy trình chuẩn đã được phê duyệt và với các quy định thích hợp/điều kiện cho phép đối với quản lý khảo nghiệm đồng ruộng cây trồng biến đổi gen

Chữ ký của cán bộ quản lý khảo nghiệm

 

 

 

Ngày ký

- PHIEU THEO DOI SAU THU HOACH
 
Các bài đã đăng
Phiếu theo dõi thu hoạch (13/06/2017)
Thông báo
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 50
Tổng số lượt truy cập: 2544307
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn