Biểu mẫu
Phiếu theo dõi thu hoạch
(13/06/2017):

Phiếu theo dõi thu hoạch


HƯỚNG DẪN

Phiếu theo dõi việc thu hoạch/kết thúc này phải được điền đầy đủ sau khi thu hoạch, kết thúc sớm hay chuyển vật liệu cây tại nơi khảo nghiệm. Phương pháp thu hoạch, ngày thu hoạch, cũng như việc tiêu hủy các vật liệu thu hoạch được và vật liệu cây còn dư tại nơi khảo nghiệm phải được mô tả chi tiết.

Cán bộ quản lý khảo nghiệm phải lưu giữ phiếu theo dõi, đồng thời chuyển một bản sao đến cơ quan có thẩm quyền TRONG VÒNG 5 NGÀY SAU KHI THU HOẠCH

CÁN BỘ VẬN CHUYỂN

Họ và tên:

 

Đơnvị:

 

Địa chỉ:

 

 

Điện thoại:

Fax:

Email:

ĐỊA ĐIỂM KHẢO NGHIỆM

Vị trí: Kích thước (mxm):

Số lượt khảo nghiệm:

Mô tả chi tiết vị trí khảo nghiệm:

Loài cây chuyển gen

Bông Ngô Đậu tương Khác

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây cùng loài (m):

 

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây khác (m):

Khoảng cách cách ly có kiểm soát được không?

Không

Lý do kết thúc

Cuối vụ thu hoạch

Kết thúc sớm

Nếu kết thúc sớm, có phải do không thực hiện đúng quy cách?

Đúng Không đúng

Nếu phải, tại sao?

MÁY MÓC THU HOẠCH

Phương pháp thu hoạch

Bằng máy Bằng tay

Khác

Có phải tất cả các dụng cụ được kiểm tra và xác định là không có vật liệu cây nào trước khi đưa vào dùng tại khu khảo nghiệm?

Có  Không

Máy móc dùng thu hoạch

Bằng máy Bằng tay

Khác

Xác định dụng cụ đã được lau chùi tại khu khảo nghiệm sau khi thu hoạch bằng cách nào

Hút chân không Nén khí  

Nước áp lực cao Khác (mô tả chi tiết)

VIỆC HỦY VẬT LIỆU CÂY TẠI NƠI KHẢO NGHIỆM

Xác định phương pháp hủy vật liệu cây tại ruộng khảo nghiệm

Sấy khô Hấp Đốt Chôn sâu Xử lý hóa chất Xay nhỏ

Khác (mô tả chi tiết):

DỮ LIỆU GHI NHẬN VIỆC THU HOẠCH/KẾT THÚC

Mã/tên giống Lượng thu hoạch

Giấy phép số:

Lượng thu hoạch (kg)

Lượng giữ lại/lưu trữ (kg)

Ngày thu hoạch

Loại vật liệu được lưu trữ

Hạt

Vật liệu

Cây

Các giống chuyển gen được chuyển ra khỏi nơi thí nghiệm

Không

Số chuyến hàng

Các giống chuyểngen được trữ tại nơi thí nghiệm

Không

Địa chỉ và số điện thoại của người quản lý khu lưu trữ

 

Mã/tên giống Lượng thu hoạch

Giấy phép số:

Lượng thu hoạch (kg)

Lượng giữ lại/lưu trữ (kg)

Ngày thu hoạch

Loại vật liệu được lưu trữ

Hạt

Vật liệu

Cây

Các giống chuyển gen được chuyển ra khỏi nơi thí nghiệm

Không

Số chuyến hàng

Các giống chuyển gen được trữ tại nơi thí nghiệm

Không

Địa chỉ và số điện thoại của người quản lý khu lưu trữ

 

Mã/tên giống Lượng thu hoạch

Giấy phép số:

Lượng thu hoạch (kg)

Lượng giữ lại/lưu trữ (kg)

Ngày thu hoạch

Loại vật liệu được lưu trữ

Hạt

Vật liệu

Cây

 

Các giống chuyển gen được chuyển ra khỏi nơi thí nghiệm

Không

 

Số chuyến hàng

Các giống chuyểngen được trữ tại nơi thí nghiệm

Không

Địa chỉ, số điện thoại của người quản lý khu lưu trữ

 

CÁC QUAN SÁT VÀ CHÚ THÍCH THÊM

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM

Các hoạt động này được thực hiện theo các quy trình chuẩn đã được phê duyệt và với các quy định thích hợp/điều kiện cho phép đối với quản lý khảo nghiệm đồng ruộng cây trồng biến đổi gen

Chữ ký của cán bộ quản lý khảo nghiệm

 

 

Ngày ký

- PHIEU THEO DOI THU HOACH
 
Các bài đã đăng
Phiếu theo dõi sau thu hoạch (13/06/2017)
Thông báo
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 48
Tổng số lượt truy cập: 2544356
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn