Thông báo
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
( - 08/06/2017):
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
 
THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc –
Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
 
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm sau gần 6 năm triển khai Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời định hướng sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong thời gian sắp tới 2011-2020. Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam tổ chức “Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011”
Đơn vị tổ chức:
-  Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
-  Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM
-  Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Ban Tổ chức Hội nghị:
1. Trưởng Ban Tổ chức:
PGS. TS. Phan Minh Tân – Giám đốc, Sở KH&CN TP.HCM.
2. Phó Trưởng Ban Tổ chức:
TS. Dương Hoa Xô – Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM – Phó Trưởng ban Thường trực.
GS.TS. Bùi Chí Bửu – Viện trưởng, Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam
GS.TS Trần Linh Thước – Phó hiệu trưởng, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM.
3. Ủy viên:
GS.TS. Nguyễn Văn Thanh – Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược TP.HCM
PGS.TSKH. Ngô Kế Sương – Phó chủ tịch, Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM
PGS.TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương – Phó Trưởng khoa Y, ĐH Quốc gia TP.HCM
PGS.TS. Nguyễn Thúy Hương – BM CNSH, Khoa KT Hóa học, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
TS. Nguyễn Quốc Bình – Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM.
TS. Lê Đình Đôn – Viện trưởng, Viện Nghiên cứu CNSH và MT, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
TS. Hoàng Nghĩa Sơn – Viện trưởng, Viện sinh học nhiệt đới
TS. Cao Thị Bảo Vân – Phó viện trưởng, Viện Pasteur TP.HCM
TS. Phan Thu Nga – Trưởng phòng QLKH, Sở KH&CN TP.HCM
Thời gian, địa điểm và nội dung Hội nghị:
Hội nghị dự kiến diễn ra trong 02 ngày vào tháng 11/2011 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM), bao gồm các nội dung chính sau:
- Phiên toàn thể: tổ chức vào buổi sáng ngày thứ nhất, tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong việc tổng kết, đánh giá và định hướng sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.
- Phiên họp chuyên đề: gồm các báo cáo khoa học tại các tiểu ban chuyên ngành (nông nghiệp, thủy sản, y dược, vi sinh, thực phẩm, môi trường)
Hình thức tham gia Hội nghị:
- Báo cáo chuyên đề: Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo hội trường (Oral) hoặc dạng treo tường (Poster). Tất cả được đăng trong cuốn Tuyển tập của Hội nghị.
- Triển lãm: Diễn ra trong 2 ngày suốt thời gian Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học có thể chuyển giao, thương mại hóa; giới thiệu của các doanh nghiệp về các trang thiết bị, máy móc, vật tư hóa chất phòng thí nghiệm phục vụ cho công nghệ sinh học.
Tài liệu xuất bản của hội nghị:
- Tập Chương trình Hội nghị được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu tham dự.
- Tập Phụ bản của Hội nghị (được xuất bản dưới dạng Số đặc biệt của Tạp chí Công nghệ Sinh học): được phản biện, biên tập, xuất bản và cung cấp cho các báo cáo viên tại Hội nghị.
Đối tượng tham gia hội nghị:
Tất cả các nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, sinh viên, học viên sau đại học tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào đến Cà Mau) quan tâm đến mục tiêu và nội dung của được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo, triển lãm tại Hội nghị.
 Đăng ký tham dự hội nghị:
Từ 16/ 05/ 2011 đến 15/ 07/ 2011 theo Phiếu đăng ký kèm theo.
Số lượng tối đa báo cáo khoa học tham gia hội nghị của cùng một tác giả là 03 báo cáo.
Đối với báo cáo viên: thời hạn nộp Tóm tắt báo cáo trước ngày 31/07/2011; thời hạn nộp báo cáo toàn văn trước ngày 30/08/2011.
Các báo cáo được gởi 01 bản dạng file word bằng email và 01 bản in được gửi bằng Fax hoặc bưu điện về địa chỉ liên hệ dưới đây.
Lệ phí tham dự Hội nghị:
Hội nghị không thu lệ phí tham dự.
Các tác giả tham gia báo cáo khoa học và có yêu cầu đăng bài báo cáo trong Tập Phụ bản của Hội nghị (được xuất bản dưới dạng Số đặc biệt của Tạp chí Công nghệ Sinh học) cần đóng lệ phí phản biện 300.000 đ/báo cáo.
Đi lại và nơi ăn nghỉ:
Đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tự túc phương tiện và nơi ăn nghỉ.
Mọi chi tiết về Hội nghị, vui lòng liên hệ:
Đơn vị thường trực Hội nghị:
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TP.HCM
176 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08. 337153792 - Fax: 08. 38916997
ĐTDĐ: 090.810.8841 (Lê Dung Ngọc Châu)
 
TM. BAN TỔ CHỨC
 
 
 
 
     PGS.TS PHAN MINH TÂN
 
Thông báo khác
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Thông báo
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Văn bản mới
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 25
Tổng số lượt truy cập: 2902125
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn