Thông báo
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
( - 08/06/2017):
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọntổ chức, cá nhân chủ trìnhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản thực hiện từ năm 2013(danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/5/2012và 977/QĐ-BNN-KHCN ngày 3/5/2012của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

THÔNG BÁO

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ  NHIỆM VỤ KH&CN

 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN

 BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọntổ chức, cá nhân chủ trìnhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản thực hiện từ năm 2013(danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/5/2012và 977/QĐ-BNN-KHCN ngày 3/5/2012của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Mọi chi tiết xem trên báo Khoa học và Phát triểnsố21 và 22năm 2012và trang web http://www.agrobiotech.gov.vn và http://www.omard.gov.vn.

1.Điều kiện tham gia:Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Quy định  tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì  thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn,bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (biểu B8-ĐONTC-BNN), Quy chế 36/2006/QĐ-BNN  ngày 15/5/2006;

- Thuyết minh đề tài theo mẫu Biểu B1-2-TMĐT,Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007;

- Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài (biểu B6-LLTC-BNN), Quy chế 36/2006/QĐ-BNN  ngày 15/5/2006;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và các cá nhân tham gia chính của đề tài, trong đó liệt kê tên và cấp đề tài đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (biểu B7-LLCN-BNN), Quy chế 36/2006/QĐ-BNN  ngày 15/5/2006;

- Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (biểu B9-PHNC-BNN, Quy chế 36/2006/QĐ-BNN  ngày 15/5/2006, (nếu có);

- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

3. Yêu cầu về hồ sơ:Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọnphải được niêm phong.  

/lib/ckfinder/userfiles/files/QD phe duyet danh muc nhiem vu xet, tuyen chon nam 2013 (tuyen chon).docThông tin bắt buộc ghi trên bìa hồ sơ bao gồm:

- Tên đề tài;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài;

- Họ và tên của cá nhân chủ trì và danh sách người tham gia;

- Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

4. Số lượng bộ hồ sơ tham gia tuyển chọn, gồm: 1 bản gốc và 11 bản sao.

5. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọntrước 16h00 ngày 15  tháng 6 năm 2012.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thông báo tuyển chọn, ngày nhận hồ sơ là ngày ghi của dấu Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp gửi trực tiếp).

6.Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Khoa hoc, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT- Phòng 107, 108 - A9 - số 2 Ngọc Hà- Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04.37347079/ 04.37347135 hoặc 0903.247642/ 0989.362927/ 0948.772999.

Ghi chú:

- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

 

- Quyết định Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn và xét chọn thực hiện từ năm 2013 thuộc "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020"

 QD phe duyet danh muc nhiem vu xet, tuyen chon nam 2013 (tuyen chon).doc

- Quyết định Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN đưa vào tuyển chọn, xét chọn thực hiện từ năm 2013của "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020"

QD_phe_duyet_tuyen_chon_2013_(NN).doc

 
Thông báo khác
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Thông báo
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Văn bản mới
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 21
Tổng số lượt truy cập: 2883708
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn