Thông báo
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
(Văn phòng CNSH - 08/06/2017):

Triển khai  Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp phép khảo nghiệm hạn chế và diện rộng cho các event ngô biến đổi gen của các công ty Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam, Công ty TNHH Dekalb Việt Nam, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  đã nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm của các tổ chức đăng ký. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố báo cáo kết quả khảo nghiệm của ba công ty nói trên như sau::

1. Kết quả khảo nghiệm đánh giá rủi ro ngô biến đổi gen (event TC1507) đối với đa dạng sinh học và môi trường sinh thái việt nam.

  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam
  • Đơn vị khảo nghiệm: Viện Di truyền Nông nghiệp

BCTH_C1507_May-2012.pdf

2. Báo cáo kết quả khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của ngô kháng thuốc trừ cỏ Roundup. Sự kiện NK603.

  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Dekalb Việt Nam
  • Đơn vị khảo nghiệm: Viện Di truyền Nông nghiệp

3. Báo cáo kết quả khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của ngô kháng sâu bộ cánh vảy. Sự kiện Mon 89034.

  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Dekalb Việt Nam
  • Đơn vị khảo nghiệm: Viện Di truyền Nông nghiệp

4. Báo cáo kết quả khảo nghiệm đánh giá rủi ro ngô GA21 đối với môi trường và đa dạng sinh học.

  • Tổ chức đăng ký:  Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đơn vị khảo nghiệm: Viện Di Truyền Nông nghiệp, Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Nam Bộ và Viện Bảo vệ Thực vật
 

5. Báo cáo kết quả khảo nghiệm đánh giá rủi ro ngô Bt11 đối với môi trường và đa dạng sinh học.

  • Tổ chức đăng ký:  Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đơn vị khảo nghiệm: Viện Di Truyền Nông nghiệp, Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Nam Bộ và Viện Bảo vệ Thực vật

 
Thông báo khác
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Thông báo
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 58
Tổng số lượt truy cập: 2544337
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn