Thông báo
Danh sách các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án thực hiện từ năm 2013 thuộc Chương trình CNSH
(VP CNSH - 04/06/2017):

Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2013 thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020", Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án thực hiện từ năm 2013 (danh sách kèm theo) và yêu cầu các tổ chức và cá nhân trúng tuyển thực hiện các công việc sau:

1. Hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ và thuyết minh tổng thể đề tài, dự án theo ý kiến đóng góp của Hội đồng tuyển chọn, xét chọn. Bản tiếp thu ý kiến của Hội đồng phải được xác nhận của cơ quan, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

2. Thuyết minh tổng thể chỉnh sửa theo biểu mẫu B1-2a TMĐT hoặc B1-2b TMDA theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/04/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mẫu dự toán tài chính làm theo biểu mẫu dự toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Hồ sơ thẩm định nội dung và tài chính (bao gồm 1 bản gốc và 11 bản sao) được gửi về Văn phòng Công nghệ sinh học, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 10/8/2011.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài/dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bản tiếp thu ý kiến của Hội đồng để trình bày trước Tổ Thẩm định, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 11 - 15/8/2012.

Mọi thông tin chi tiết liên lạc về:

Văn phòng Chương trình Công nghệ sinh học

Vụ Khoa hoc, Công nghệ và Môi trường-Bộ Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà - Hà Nội.

 Điện thoại: 04.37347079 hoặc 0903.247642/0989.362927

web http://www.agrobiotech.gov.vn và http://www.omard.gov.vn.

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN THỰC HIỆN  TỪ NĂM 2013THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ  SINH HỌC

(Kèm theo công văn  số    /BNN-KHCN ngày   tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên đề tài, dự án

Tổ chức, cá nhân trúng tuyển

I.

Đề tài

 

1.   

Xác định đa dạng di truyền và Biotype của quần thể rầy nâu bằng chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống lúa kháng rầy ở Việt nam.

Viện bảo vệ thực vật

ThS. Nguyễn Huy Chung

2.   

Chọn tạo giống lúa lai chịu mặn, năng suất cao thích ứng vớiđiều kiện biến đổi khí hậu cho vùng Đồng bằng Bắc bộ.

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 

3.   

Chọn tạo giống lúa chịu lạnh bằng chỉ thị phân tử cho vùng Đồng bằng Sông Hồng

ThS. Tạ Hồng Lĩnh,

Viện Di truyền thực vật

4.   

Nghiên cứu chọn tạo dòng/giống ngô lai kháng bệnh mốc hồng bằng CTPT

Viện Công nghệ sinh học

TS. Lê Thị Bích Thủy

5.   

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử để chọn tạo giống cà phê vối (Coffea canephora P.) kháng tuyến trùng.

Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây nguyên

ThS. Trần Thị Minh Huệ

6.   

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống đậu tương kháng bệnh gỉ sắt.

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

TS. Nguyễn Văn Lâm

7.   

Nghiên cứu tạo giống mía kháng bọ hung bằng công nghệ chuyển gen Bt.

Viện Công nghệ sinh học

ThS. Lê Thị Minh Thành

8.   

Tạo giống cà chua kháng bệnh virus xoăn vàng lá (TYLCV) và héo xanh vi khuẩn (R. solanacearum) ở Việt Nam bằng chỉ thị phân tử kết hợp lai truyền thống

Viện NC Rau quả

ThS. Đoàn Thị Thùy Vân

9.   

Chọn tạo giống khoai tây chịu nóng, năng suất cao cho Việt nam bằng công nghệ sinh học và phương pháp truyền thống

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

TS. Nguyễn Việt Long

10.   

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn, tạo và nhân nhanh các giống cỏ phục vụ cho chăn nuôi gia súc

Viện Chăn nuôi

ThS. Nguyễn Văn Quang

11.   

Xây dựng tiêu bản ADN  (DNA Barcode) cho các giống cây trồng đặc hữu có giá trị kinh tế của Việt Nam.

Trung tâm Tài nguyên Thực vật

ThS. Nguyễn Thị Lan Hoa

12.   

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống thông caribê bằngtạo phôi soma.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải

13.   

Nghiên cứu SX chế phẩm sinh học phòng trừ bọ hung, xén tóc hại mía. 

Viện Bảo vệ thực vật

ThS. Nguyễn Tiến quân

14.   

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm VSV nhằm nâng cao  độ phì đất trồng phi lao vùng duyên hải miền trung

Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam

TS. Phạm Quang Thu

15.   

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

16.   

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý các nguồn nguyên liệu  giàu xellulose làm thức ăn chăn nuôi

Viện Chăn nuôi

TS. Phạm Kim Cương

17.   

Nghiên cứu  quy trình công nghệ chế tạo bộ kit (test-cassette) chẩn đoán Leptospira trên động vật

Đại học Nông lâm Thái nguyên

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt

II.

Dự án SXTN

 

18.   

SX thử nghiệm giống lúa HDT8 tại các tỉnh phía Bắc

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

ThS. Phạm Đình Phục

19.   

Sản xuất thử nghiệm giống ngô lai đơn chịu hạn MN-1 cho các tỉnh phía Nam.

Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

TS. Trần Kim Định

20.   

Sản xuất thử nghiệm dòng ngô thuần bằng công nghệ sinh học để tạo giống ngô lai.

Viện Nghiên cứu Ngô

TS. Ngô Thị Minh Tâm

21.   

Hoàn thiện quy trình nhân giống cây đan sâm (Salvia multiorrhiza Bunge) và cây húng chanh Ấn Độ (Coleus foskohlii L.)

Viện Dược liệu
ThS. Tạ Như Thục Anh

22.   

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm BIOFUN để phòng trừ rệp sáp hại cà phê

Viện Bảo vệ thực vật

ThS. Phạm Văn Nhạ

23.   

Hoàn thiện công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học trừ rầy nâu hại lúa tại Nam Định

TT Ứng dụng Khoa học và tiến bộ, Sở Khoa học và Công nghệ

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

24.   

Hoàn thiện qui trình sản xuất chế phẩm VSV sử dụng trong cải tạo đất cát ven biển

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

ThS. Nguyễn Thu Hà

25.   

Hoàn thiện quy trình đông lạnh tinh ngựa dạng cọng rạ phục vụ công tác nhân giống ngựa

- Viện Chăn nuôi

 DS_trung_tuyen_2013.doc

 
Thông báo khác
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 93
Tổng số lượt truy cập: 829427
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn