Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
(VP_CNSH - 26/08/2023):

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụKHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm2030” (thông báo số 5906/BNN-KHCN ngày 24/8/2023). Danh mục nhiệm vụ KHCN đưavào tuyển chọn – giao trực tiếp ban hành kèm theo Quyết định số3574/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/8/2023.

1. Điều kiện tham gia:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quyđịnh tại Điều 4 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 về việc quyđịnh tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấpquốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia xét duyệt:

Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơđăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ theoĐiều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 về việc quy định tuyểnchọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sửdụng ngân sách nhà nước, áp dụng các hướng dẫn và các Biểu mẫu của Phụ lục Ikèm theo Thông tư này.

3. Yêu cầu về nộp hồ sơ đăngký: 

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn,giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  áp dụng quy định tại Điều 6 của Thông tư số08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổchức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhànước.

4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia:trước 17h00 ngày 28/10/2023

5. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và phát triển nôngthôn

Phòng 104 - A9, số 2 - Ngọc Hà - HàNội.

Điện thoại: 024.8436817/0903247642/0989362927

 

-         CVsố 5906/BNN-KHCN ngày 24/8/2023

-QĐ3574?QĐ-BNN-KHCN ngày 22/8/2023

 
Thông báo khác
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 44
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn