Chi tiết đề tài, dự án
Tên Đề tài/Dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu
Mục tiêu: Sản xuất và ứng dụng thành công chế phẩm sinh học phòng trừ có hiệu quả tác nhân gây bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu., góp phần sản xuất hồ tiêu bền vững, hiệu quả, an toàn với môi trường và chất lượng sản phẩm.
Thời gian bắt đầu:
Thời gian kết thúc:
Thời gian thực hiện: 2014-2016
Dự kiến kết quả: - Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ tác nhân gây bệnh chết nhanh, chết chậm (CN,CC) hồ tiêu, quy mô 500-1000kg/mẻ, được công nhận là TBKT.
- Quy trình sử dụng hiệu quả chế phẩm phòng trừ bệnh CN-CC cho hồ tiêu.
- 40 tấn chế phẩm có mật độ 108CFU/g. Thời gian bảo quản 1 năm. Hiệu quả phòng trừ bệnh > 80%. Hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 15%.
- 04 mô hình/2 điểm  (1 điểm đại diện cho Tây nguyên và 1 cho Đông Nam bộ), quy mô 2ha/mô hình.
- Đào tạo, tập huấn cán bộ kỹ thuật, nông dân sử dụng chế phẩm phòng trừ bệnh CN,CC hồ tiêu
- Chuyển giao công nghệ  sản xuất và cung ứng chế phẩm.- Đăng ký sản phẩm được phép sử dụng phòng trừ bệnh CN, CC.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Hà Minh Thanh
Nội dung:
Đơn vị thực hiên: Viện BVTV
Trạng thái:
Đề tài/Dự án CNSH khác
Nghiên cứu tạo giống cà chua ưu thế lai kháng bệnh sương mai (Phytophthora infestans) năng suất cao, chất lượng tốt (2016-2018)
Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh do E. coli sinh độc tố đường ruột (ETEC) gây ra trên lợn (2016-2018)
Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn (2014-2019)
Xây dựng cơ sở dữ liệu mã vạch ADN (DNA barcode) cho một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế. (2014-2017)
Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá các dòng xoan ta chuyển gen sinh trưởng nhanh có triển vọng. (2014-2018)
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 33
Tổng số lượt truy cập: 2245302
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn