Hiểu đúng về nông nghiệp 4.0
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đangtác động đến nhiều lĩnh vực của toàn cầu. Nếu cuộc cách mạng công nghiệp lần 1là máy hơi nước, lần 2 là máy phát điện, lần 3 là điện tử thì lần 4 được gọi làcuộc cách mạng số. Thông qua các công nghệ như Internet, trí tuệ nhân tạo, điệntoán đám mây... 
Tin mới nhất
  RNAi và tính kháng ruồi trắng của cây cải xà lách chuyển gen
  Tăng cường thể hiện gen FSH làm giảm sự thụ tinh của lợn nái transgenic
  MsmiR156 tăng cường sự phát triển rễ và sự cố định đạm trong cây cỏ Alfalfa
  Hiểu đúng về nông nghiệp 4.0
  Cây trồng biến đổi gene: Thận trọng là cần thiết
  Genetic Editing giống nho và táo qua chỉnh sửa protoplasts với CRISPR/Cas9 Ribonucleoproteins
Danh sách đề tài/dự án CNSH
Tên Đề tài/Dự án: Xây dựng các phương pháp xác định (định tính và định lượng) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đạt Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025
Mục tiêu: Xây dựng được bộ quy trình và phương pháp xác định (định lượng, định tính) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen được các tổ chức kiểm chứng, chứng nhận đạt chuẩn ISO17025
Thời gian thực hiện: 2017-2019
Dự kiến kết quả:

- Các phương pháp chuẩn xác định (định lượng, định tính) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Bộ quy trình xác định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen (bao gồm quy trình lấy mẫu thực địa và thực hành phòng thí nghiệm) đáp ứng tiêu chuẩn ISO17025.

- Bộ phương pháp và quy trình được triển khai thử nghiệm trên 500 mẫu khác nhau, đảm bảo độ tin cậy 99,0%.

- Quy trình vận hành phòng kiểm định GMO cấp ngành theo chuẩn quốc tế ISO17025

- Phòng kiểm định GMO được chỉ định là phòng kiểm định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen (định lượng/định tính).

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Lưu Thị Minh Cúc
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Phân lập thiết kế gen kháng sâu tạo giống đậu tương biến đổi gen
Mục tiêu: Phân lập được các gen từ sinh vật bản địa và thiết kế được vector biểu hiện kháng hiệu quả một số loài sâu hại chính để tạo giống đậu tương biến đổi gen.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả:

- Bộ chủng Bt (ít nhất 30 chủng) bản địa có hoạt tính diệt một số loài sâu hại đậu tương chính từ các bộ sưu tập chủng Bt.

- Ít nhất 03 gen kháng sâu được phân lập từ vi sinh vật bản địa (đăng ký ngân hàng gen).

- Ít nhất 03 cấu trúc vector mang gen kháng mới, biểu hiện kháng hiệu quả trên một số loài sâu hại chính của đậu tương (thông qua đánh giá độc tính của protein kháng sâu trên môi trường nhân tạo).

- Đánh giá ảnh hưởng của gen chuyển và sản phẩm đến khả năng gây dị ứng.

- Cơ sở dữ liệu đánh giá độc tính của protein kháng sâu trên sinh vật chủ đích và không chủ đích.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Mai Đức Chung
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2)
Mục tiêu: Tạo được giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá để phát triển ra sản xuất.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả:

- 01 giống lúa kháng bệnh bạc lá tốt được công nhận chính thức: ngắn ngày (TGST 105-110 ngày ở vụ mùa), năng suất cao (6-7tấn/ha), chất lượng tốt (hàm lượng amyloze< 21%) và mang đa gen kháng bệnh bạc lá (Xa7 và Xa21), kháng bệnh điểm 1.

- 1-2 giống lúa kháng bệnh bạc lá được công nhận sản xuất thử có năng suất 6-7 tấn/ha, ngắn ngày (TGST 105-110 ngày, vụ mùa),chất lượng tốt (hàm lượng amylose từ 19-21%), mang 2 gen kháng bệnh bạc lá hữu hiệu (xa5, Xa7), kháng bệnh bạc lá (điểm 1-3).

- 1-2 giống lúa khảo nghiệm có triển vọng mang 3 gen kháng bệnh bạc lá (xa5, Xa7, Xa21) (điểm 1-3) có năng suất 6-7 tấn/ha, ngắn ngày (TGST 105-110 ngày, vụ mùa), chất lượng tốt (hàm lượng amylose <21%).

- Quy trình chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử được công nhận TBKT công nghệ sinh học.

- Quy trình canh tác cho giống lúa mới.

- Mô hình thâm canh giống lúa chất lượng, kháng bệnh, quy mô ≥ 07 ha/ giống.

- 2-3 mô hình/giống, quy mô ≥ 07 ha/mô hình; năng suất đạt từ 6-7 tấn/ha,kháng bệnh bạc lá (điểm 1-3).

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Võ Thị Minh Tuyển
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2)
Mục tiêu:
Thời gian thực hiện:
Dự kiến kết quả:
Chủ nhiệm - CQ Chủ trì:
Xem tiếp

Tên Đề tài/Dự án: Hoàn thiện và triển khai công nghiệp vi nhân giống trong sản xuất công nghiệp cây giống bạch đàn U6 tại Quảng Ninh.
Mục tiêu: Hoàn thiện và triển khai thành công công nghệ vi nhân giống cây bạch đàn U6 theo hướng công nghiệp tại địa phương.
Thời gian thực hiện: 1/2007 - 1/2008
Dự kiến kết quả:

- Có dây chuyền sản xuất cây giống bạch đàn U6 qui mô công nghiệp (công suất 8-10 triệu cây/năm) phù hợp với điều kiện địa phương

- Sản xuất được 20 triệu cây giống bạch đàn U6 bảo đảm chất lượng.

Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: Ths. Trần Thị Doanh
Xem tiếp

Danh mục Thực vật biến đổi gen sử dụng làm Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi
Có tổng số 27 bản ghi
STTTên sự kiệnGiống cây trồngTình trạngCông ty đăng ký
1MON 15985BôngKháng sâu bộ cánh vảyCty TNHH Dekalb Việt Nam
25307NgôKháng sâu hại rễ ngô thuộc bộ cánh cứngCty TNHH Syngenta Việt Nam
3GHB 119BôngKháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ ammonium glufosinateCty TNHH Bayer Việt Nam
4MON 88701BôngChống chịu thuốc trừ cỏ dicamba và glufosinateCty TNHH Dekalb Việt Nam
5GHB 614BôngChống chịu thuốc trừ cỏ ammonium glufosinateCty TNHH Bayer Việt Nam
Tin tức
RNAi và tính kháng ruồi trắng của cây cải xà lách chuyển gen
(Isaaa.org - 18-10-2017)

Abdulrazak B. Ibrahim thuộc Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, cùng với đồng nghiệp, đã kiến trúc được plasmid mang phân tử RNAi nhắm đích đến là v-ATPase enzyme, được biết là có chức năng đa dạng ở màng tế bào bao gồm vận chuyển ion, trong ruồi trắng (Bemisia tabaci). Transgene này được chuyển nạp thành công vào cây cải xà lách (lettuce: Lactuca sativa)...

  Tăng cường thể hiện gen FSH làm giảm sự thụ tinh của lợn nái transgenic
  MsmiR156 tăng cường sự phát triển rễ và sự cố định đạm trong cây cỏ Alfalfa
  Hiểu đúng về nông nghiệp 4.0
  Cây trồng biến đổi gene: Thận trọng là cần thiết
  Xuất khẩu gạo chuyển từ lượng sang chất
Khoa học & Công nghệ
Phát sinh đột biến có chủ đích bằng hệ thống TALEN trên bản sao chép COMT của mía đường
(Isaaa.org - 19-10-2017)

Cây mía đường là nguồn thực phẩm quan trọng của nhân loại trên trái đất này trong thương mại và trong nhiên liệu sinh học. Sử dụng kỹ thuật RNAi ức chế gen sinh tổng hợp lignin, caffeic acid O-methyltransferase (COMT) đã cải tiến hàm lượng ethanol đáng kể từ sinh khối lignocellulosic. ...

  NHX Transporters từ cây artichoke chuyển vào hệ gen cây lúa cải tiến tính chịu mặn
  Giải mã trình tự hệ gen cây phong lan Apostasia shenzhenica
  CRISPR và đột phá năng suất cây trồng
  CRISPR-Cas9 được sử dụng để tạo ra giống lúa chống chịu lạnh
  Gen của cây nho hoang dại kháng bệnh phấn trắng được chuyển vào cây nho biến đổi gen
Thông báo
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Biểu mẫu về dự toán kinh phí áp dụng cho các đề tài nghiên cứu KHCN do Bộ quản lý thực hiện từ năm 2011
Văn bản mới
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 422
Tổng số lượt truy cập: 16035
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn